Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2021

Nominacje profesorskie 2021

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 czerwca 2021 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr inż. Artur Jankowiak z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych,

- dr hab. inż. Nabi Ibadov z Wydziału Inżynierii Lądowej.

2)

- dr hab. inż. Maciej Jaworski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Cezary Rzymkowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Ewa Dłuska z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  

 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 maja 2021 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno - technicznych: dr hab. inż. arch. Krystynie Julicie Solarek z Wydziału Architektury.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Anna Dembińska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

2)

- dr. inż. arch. Jerzy Grochulski z Wydziału Architektury,

- dr hab. inż. Michał Borecki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr. hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski z Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych,

- dr hab. inż.  Mariusz Sochacki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,

- dr hab. Robert Zajdler z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

   

Posiedzenie Senatu z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno - technicznych: dr hab. inż. Elżbiecie Danucie Szmigierze z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora został zatrudniony przez Rektora PW: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk z Wydziału Elektrycznego.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Sławomir Kubacki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

2)

- dr hab. inż. Lidia Łukasiak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Mariusz Magier z Wydziały Inżynierii Produkcji,

- dr hab. inż. Tomasz Osuch z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr. hab. inż. Dariusz Więckowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Arturowi Zbiciakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Robertowi Adamowi Kowalskiemu z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz dr. hab. inż. Krzysztofowi Tadeuszowi Poźniakowi z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Jarosławowi Milewskiemu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr. hab. inż. Piotrowi Szczęsnemu Olszewskiemu  z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr. hab. inż Piotrowi Marii Przybyłowiczowi z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, dr hab. inż. Joannie Ludmile Ryszkowskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr. hab. inż. Jackowi Jerzemu Szumbarskiemu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr. hab. inż. Wojciechowi Święszkowskiemu z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz dr. hab. inż. Robertowi Piotrowi Zalewskiemu z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Marcin Gajewski z Wydziału Inżynierii Lądowej,

- dr hab. inż. Michał Krzemiński z Wydziały Inżynierii Lądowej,

2)

- dr. hab. inż. Wojciech Zabołotny z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 24 lutego 2021 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr hab. inż. Halinie Marii Garbacz z Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr. hab. inż. Lechowi Łobockiemu z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz dr. hab. inż. Dariuszowi Jerzemu Sawickiemu z Wydziału Elektrycznego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Yuriyowi Pyr’yev z Wydziału Inżynierii Produkcji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Tomaszowi Markowi Chmielewskiemu z Wydziału Inżynierii Produkcji, dr. hab. inż. Tomaszowi Lekszyckiemu z Wydziału Inżynierii Produkcji, dr. hab. inż Zbigniewowi Pakiele z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz dr hab. inż. arch. Małgorzacie Marii Rozbickiej z Wydziału Architektury.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr hab. inż. Patrycji Elżbiecie Ciosek-Skibińskiej z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr. hab. inż. Krzysztof Cabaj z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,

- dr. hab. inż. Tomasz Gambin z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,

2)

- dr. hab. inż. Janusz Kulejewski z Wydziału Inżynierii Lądowej,

- dr. inż. Tomasz Traczyk z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 20 stycznia 2021 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr. hab. inż. Adamowi Ryszardowi Kisielowi z Wydziału Fizyki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Marek Jasiński z Wydziału Elektrycznego.

2)

- dr hab. inż. Paweł Zabierowski z Wydziału Fizyki,

- dr hab. inż. Maciej Kozłowski z Wydziału Transportu.

3)

- dr inż. Krzysztof Czuba z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Nominacje profesorskie 2020
Nominacje profesorskie 2019
Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI