200-lecie Politechniki Lwowskiej z udziałem władz PW

W dniach 6-8 grudnia 2016 r. delegacja Politechniki Warszawskiej na czele z prof. Stanisławem Wincenciakiem, Prorektorem ds. Rozwoju PW uczestniczyła w obchodach 200-lecia Politechniki we Lwowie.

Korzenie Politechniki Lwowskiej sięgają otwarcia Szkoły Realnej 4 listopada 1817 r. która kształciła w kierunku nauk technicznych, a zarazem traktowana była jako zapowiedź utworzenia szkoły wyższej. Jej ukończenie dawało wstęp na Politechnikę Wiedeńską. W następnych latach do programu Szkoły Realnej włączono przedmioty humanistyczne, by w 1835 roku przekształcić ją w Akademię Realno-Handlową. W 1843 r. cesarz Ferdynand I zgodził się na powołanie wyższej szkoły we Lwowie pod nazwą Akademii Technicznej (AT). W ciągu jednego roku załatwiono wszelkie sprawy związane z uruchomieniem Akademii i 4 listopada 1844 r. odbyło się jej uroczyste otwarcie.

Politechnika Lwowska i dekoracje ścienne autorstwa Jana Matejki/fot. BR PW

Dekret cesarski z października 1870 r. wprowadził w Akademii język polski. W 1877 r. Akademię Techniczną przekształcono w Szkołę Politechniczną, którą  we wrześniu 1880 r. odwiedził Franciszek Józef I. Cesarz zamówił u Jana Matejki jedenaście obrazów, ukazujących postęp techniczny ludzkości. Obrazy te do dziś dekorują aulę uczelni. W 1939 roku szkoła zyskała nazwę Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. W czerwcu 1993 r. Instytut Politechniczny otrzymał status uniwersytetu i nazwę Uniwersytet Państwowy Politechnika Lwowska. Od 2000 roku Politechnika Lwowska jest Uniwersytetem Narodowym. Wykładowcami Politechniki Lwowskiej byli m.in.:

  • prof. Stefan Banach - polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej,
  • prof. Stefan Bryła - polski inżynier budowlany, światowy pionier spawalnictwa,
  • prof. Kazimierz Drewnowski - polski inżynier, rektor Politechniki Warszawskiej, pułkownik łączności Wojska Polskiego,
  • prof. Ignacy Mościcki - polski chemik, prezydent Polski, profesor Politechniki Warszawskiej rektor Politechniki Lwowskiej (w roku akademickim 1925/26).

Politechnika Lwowska jest najstarszą po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polską uczelnią techniczną w okresie przynależności miasta do Polski.

Więcej o jubileuszowych obchodach Politechniki Lwowskiej na stronie uczelni>>

Źródło: Wikipedia
Zdjęcia: Biuro Rektora PW