Narodowy Kongres Nauki - cykl konferencji

2017 rok będzie przełomowy dla polskiej nauki. Powstanie projekt nowej ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym. Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia. Jest to warunek dynamicznego rozwoju polskiej nauki, jej wpływu na innowacyjność gospodarki i doskonalenie organizacji życia społecznego i wzbogacenia kultury.

Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki (NKN) wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych. Wyłonione w ramach konkursu „Ustawa 2.0” trzy niezależne zespoły przygotowują swoje projekty założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wraz z dorobkiem przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy.

W ubiegłym roku odbyły się trzy konferencje programowe, podczas których omawiano umiędzynarodowienie polskich uczelni, problematykę rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz perspektywy współpracy nauki z gospodarką dla rozwoju innowacyjności. Tematyka i terminy kolejnych konferencji programowych  są przedstawione poniżej. We wrześniu w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przedstawi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017:

  • Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej

26 - 27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych

23 - 24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do - Ustawy 2.0

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska

  • Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

29 - 30 marca 2017 r.  Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian

26 - 27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska

  • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

25 - 26 maja 2017 r. Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

  • Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

19 - 20 czerwca 2017 r. Uniwersytet Warszawski

  • NARODOWY KONGRES NAUKI

19 - 20 września 2017 r. (wtorek, środa)

Centrum Kongresowe, ICE Kraków

 

Więcej informacji www.nkn.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego