„Walka o zachodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921” - relacja

„Walka o zachodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921” była tematem kolejnego Salonu Historycznego, organizowanego przez SAiP PW oraz Biura Rektora. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2020 r. w Politechnice Warszawskiej.

Salon Historyczny rozpoczął prof. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW (SAiPW PW). Następnie głos zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, który nawiązał w wystąpieniu do swoich doświadczeń związanych z tematyką spotkania.

Podczas spotkania, prowadzonego przez dr. inż. Sylwestra Gładysia z SAiP PW, prelekcje wygłosili profesorowie Politechniki Koszalińskiej. Pierwszy z nich, prof. dr hab. Bogusław Polak przedstawił przebieg powstania polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej na przełomie lat 1918-1919, domagających się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej.

Dr hab. Michał Polak, prof. uczelni, omówił natomiast rezultaty traktatu wersalskiego, który wszedł w życie 100 lat temu - 10 stycznia 1920 r., sankcjonującego odrodzenie Polski, zarys jej granic, ukształtowanych ostatecznie po trzech powstaniach śląskich w latach 1919-1921. W prelekcji „Traktat Wersalski - powrót Polski na mapę Europy” przedstawiona została geneza, przebieg i skutki zapisów traktatowych dla odradzającej się II Rzeczypospolitej, a także rola polskiej delegacji w wynegocjowaniu ostatecznych warunków tworzenia niepodległego państwa.

O powstaniach śląskich z lat 1919-1921, które, obok powstania wielkopolskiego, były najistotniejszym elementem kształtowania zachodnich rubieży odradzającej się II Rzeczypospolitej, mówił dr hab. Waldemar Handke, prof. uczelni.

Prelekcje uświetnił występ pianisty Piotra Latoszyńskiego, który wykonał utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Źródło: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW
Zdjęcia: Biuletyn PW