Konkurs Mechatroniki Automatyki i Robotyki

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłosił kolejną edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia.

Ramowy harmonogram Konkursu:

  • 25 lutego: terminu zakończenia realizacji zadania kwalifikacyjnego.
  • Luty: ocena prac kwalifikacyjnych.
  • 5 Marca: podanie wyników kwalifikacji i listy uczestników etapu testowego.
  • 12-16 Marca: przeprowadzenie etapu testowego Konkursu.
  • Marzec (II poł.): ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału.
  • 7 Kwietnia: etap finałowy na Wydziale Mechatroniki, ogłoszenie wyników Konkursu, uroczystość rozdania nagród.

Kwalifikacje do konkursu:

Kwalifikacje mają za zadanie sprawdzić umiejętność wyszukiwania, analizowania i stosowania nowych informacji. Osoby zainteresowane powinny pracując indywidualnie lub zespołowo (zespół max. 5 osobowy) przygotować krótki film/prezentację dotycząca propozycji rozwiązania postawionego zadania technicznego. Omówione powinny być: idea działania, sposób obsługi, zasady i idee szczególnie istotnych/ciekawych rozwiązań. Należy również wymienić czy wskazać potencjalne trudności w ew. realizacji przedstawianego pomysłu. Kwalifikację do etapu I uzyskują wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu.

Temat zadania kwalifikacyjnego w roku 2018:

Urządzenie/system do oczyszczania powietrza w mieszkaniu lub domu.

Na podstawie uchwały 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęcia poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

Regulamin_Konkursu_MAiR_PW_2018

Źródło: WMCHTR PW