Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z ANWIL S.A.

PW Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z ANWIL S.A.

28 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z firmą ANWIL S.A., które umożliwi m.in. realizowanie wspólnych projektów służących społeczeństwu i środowisku.

Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, w obecności byłego Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego, zaś ze strony spółki ANWIL - Prezes Zarządu Agnieszka Żyro i członek Zarządu Jacek Mendelewski.

Połączenie potencjału Filii z wiedzą i doświadczeniem pracowników firmy ANWIL pozwoli na identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych spółki oraz zaproponowanie i wdrożenie oczekiwanych przez nią rozwiązań.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku deklaruje wspólną realizację istotnych dla ANWIL-u projektów oraz zaangażowanie potencjału badawczego: naukowców, doktorantów i studentów, a także aparatury i narzędzi badawczych niezbędnych do tworzenia rozwiązań dla partnera.

Dzięki współpracy będzie możliwe wspólne aplikowanie o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne.

Współpracując z firmą ANWIL Politechnika Warszawska będzie mogła dostosować programy studiów do zmieniających się potrzeb rozwijającego się przemysłu. Dzięki możliwości realizacji na potrzeby spółki prac dyplomowych, odbywania przez studentów PW staży i praktyk w murach ANWIL-u, absolwenci Uczelni będą mogli przygotować się do podjęcia pracy w przemyśle.

Pracownikom ANWIL-u Politechnika Warszawska Filia w Płocku udostępni swoje zasoby w celu poprawienia ich kompetencji. Realizacja doktoratów wdrożeniowych, korzystanie z różnych form kształcenia - studiów podyplomowych, konferencji, dedykowanych firmie szkoleń, kursów i wykładów - pomoże podnieść poziom wiedzy pracowników spółki.

Dzięki współpracy będzie można podejmować ważne społecznie i środowiskowo inicjatywy realizowane przez interdyscyplinarne zespoły złożone z przedstawicieli firmy ANWIL i Politechniki Warszawskiej - naukowców, studentów i doktorantów.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała w przeszłości z firmą ANWIL w ramach pojedynczych projektów. Nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie i ustrukturyzowanie współpracy z korzyścią dla obu partnerów.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI