Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z ANWIL S.A.

PW Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z ANWIL S.A.

28 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała porozumienie o współpracy z firmą ANWIL S.A., które umożliwi m.in. realizowanie wspólnych projektów służących społeczeństwu i środowisku.

Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, w obecności byłego Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego, zaś ze strony spółki ANWIL - Prezes Zarządu Agnieszka Żyro i członek Zarządu Jacek Mendelewski.

Połączenie potencjału Filii z wiedzą i doświadczeniem pracowników firmy ANWIL pozwoli na identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych spółki oraz zaproponowanie i wdrożenie oczekiwanych przez nią rozwiązań.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku deklaruje wspólną realizację istotnych dla ANWIL-u projektów oraz zaangażowanie potencjału badawczego: naukowców, doktorantów i studentów, a także aparatury i narzędzi badawczych niezbędnych do tworzenia rozwiązań dla partnera.

Dzięki współpracy będzie możliwe wspólne aplikowanie o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne.

Współpracując z firmą ANWIL Politechnika Warszawska będzie mogła dostosować programy studiów do zmieniających się potrzeb rozwijającego się przemysłu. Dzięki możliwości realizacji na potrzeby spółki prac dyplomowych, odbywania przez studentów PW staży i praktyk w murach ANWIL-u, absolwenci Uczelni będą mogli przygotować się do podjęcia pracy w przemyśle.

Pracownikom ANWIL-u Politechnika Warszawska Filia w Płocku udostępni swoje zasoby w celu poprawienia ich kompetencji. Realizacja doktoratów wdrożeniowych, korzystanie z różnych form kształcenia - studiów podyplomowych, konferencji, dedykowanych firmie szkoleń, kursów i wykładów - pomoże podnieść poziom wiedzy pracowników spółki.

Dzięki współpracy będzie można podejmować ważne społecznie i środowiskowo inicjatywy realizowane przez interdyscyplinarne zespoły złożone z przedstawicieli firmy ANWIL i Politechniki Warszawskiej - naukowców, studentów i doktorantów.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała w przeszłości z firmą ANWIL w ramach pojedynczych projektów. Nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie i ustrukturyzowanie współpracy z korzyścią dla obu partnerów.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI