Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Granty na granty

Granty na granty

Druga edycja programu „Granty na granty: promocja jakości” umożliwia wystąpienie o refundację kosztów przygotowania projektów w ramach programów badawczych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2018 r.

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Granty na granty: promocja jakości II” ma na celu wspieranie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Stanowi szansę m.in. dla jednostek, które na potrzeby unijnego konkursu zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum lub przejęły naukowca z grantem ERC.

Wsparcie mogą otrzymać jednostki, które zabiegały o środki na badania przede wszystkim z programów Komisji Europejskiej (KE) albo z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC). Chodzi m.in. o programy: Horyzontu 2020, Euratomu oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego. Warunkiem jest uzyskanie co najmniej 80 proc. progu (Threshold) wyznaczonego np. przez KE. Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego lub krajowego konsorcjum ma szansę na 30 tys. zł, natomiast jednostka, ubiegająca się o status instytucji goszczącej naukowca z grantem ERC może otrzymać 20 tys. zł.

Najlepsze jednostki mogą otrzymać zwrot kosztów związanych m.in. z rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego, przygotowaniem wniosku projektowego, uczestnictwem w konferencjach i spotkaniach konsorcjum. Wnioskodawca może także wystąpić o premię uznaniową dla pracowników, zaangażowanych w prace nad unijnym wnioskiem.

Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 października 2018 r. Zgłaszać się mogą się jednostki, które ocenę KE wniosku projektowego lub informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC otrzymały w 2018 r.

Informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW