Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Granty na granty

Granty na granty

Druga edycja programu „Granty na granty: promocja jakości” umożliwia wystąpienie o refundację kosztów przygotowania projektów w ramach programów badawczych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2018 r.

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Granty na granty: promocja jakości II” ma na celu wspieranie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Stanowi szansę m.in. dla jednostek, które na potrzeby unijnego konkursu zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum lub przejęły naukowca z grantem ERC.

Wsparcie mogą otrzymać jednostki, które zabiegały o środki na badania przede wszystkim z programów Komisji Europejskiej (KE) albo z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC). Chodzi m.in. o programy: Horyzontu 2020, Euratomu oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego. Warunkiem jest uzyskanie co najmniej 80 proc. progu (Threshold) wyznaczonego np. przez KE. Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego lub krajowego konsorcjum ma szansę na 30 tys. zł, natomiast jednostka, ubiegająca się o status instytucji goszczącej naukowca z grantem ERC może otrzymać 20 tys. zł.

Najlepsze jednostki mogą otrzymać zwrot kosztów związanych m.in. z rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego, przygotowaniem wniosku projektowego, uczestnictwem w konferencjach i spotkaniach konsorcjum. Wnioskodawca może także wystąpić o premię uznaniową dla pracowników, zaangażowanych w prace nad unijnym wnioskiem.

Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 października 2018 r. Zgłaszać się mogą się jednostki, które ocenę KE wniosku projektowego lub informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC otrzymały w 2018 r.

Informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI