Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca naukowo-badawcza Wydziału MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Współpraca naukowo-badawcza Wydziału MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

23 sierpnia 2018 r. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia o współpracy naukowo-badawczej na rzecz obronności. 

Współpraca Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia ma przyczynić się do wzrostu liczby wspólnie opracowanych rozwiązań technicznych stosowanych w technice wojskowej. To również szansa na stworzenie warunków współpracy dla budowania i wzmacniania kompetencji studentów i pracowników Wydziału MEiL oraz pracowników WITU, specjalizujących się w technice wojskowej. 

Źródło: BPI PW
Zdjęcie: MEiL PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI