Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Reprezentacja PW w Newcastle w ramach projektu GETM3

Reprezentacja PW w Newcastle w ramach projektu GETM3

Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie Global Entrepreneurial Talent Management 3, który koncentruje się na młodych ludziach na rynku pracy. Jego częścią była wizyta reprezentacji uczelni z prof. Renatą Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku, w Northumbria University w Newcastle.

Projekt Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3) dotyczy przedstawicieli najmłodszego pokolenia na rynku pracy oraz ich postaw wobec edukacji i planów zawodowych. Mimo że młodzi ludzie są wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie.

GETM 3, realizowany od stycznia 2017 r. do końca 2020 r., finansowany jest ze środków Research and Innovation Staff Exchange (RISE), będącego częścią Marie Skłodowska-Curie Actions, w ramach Horyzont 2020. W projekcie planowane są badania społeczne ukierunkowane na analizę wyzwań związanych z wejściem młodego pokolenia na rynek pracy, zarówno z perspektywy uczelni, otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i studentów oraz absolwentów. Projekt został opracowany przez wszystkie wspomniane strony. Jego istotnym elementem jest współpraca międzynarodowa i międzysektorowa (uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe).

Projekt realizuje konsorcjum składające się z 8 uniwersytetów: University of Northumbria w Newcastle (lider projektu, Wielka Brytania), Dublin Institute of Technology i Dublin City University (Irlandia), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska (Polska), Kyungpook National University i Chonnam National University (Korea Południowa) oraz 8 firm: MEDEX d.o.o. i Kolektor Group d.o.o. (Słowenia), High Fly (Wielka Brytania), ISME Ltd (Irlanidia), BTM Innovations Sp. z o.o., Wingsbridge (Polska), Eliesha Training Ltd (Wielka Brytania), MegaGen (Korea Południowa).

Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Każdy z trzech pakietów prac badawczych koncentruje się na szczegółowej analizie konkretnych problemów określonego interesariusza.

Źródło: opracowanie własne Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Politechnika Warszawska realizuje prace badawcze dotyczące studentów i absolwentów (liderem WP2 jest Uniwersytet Warszawski). W ramach projektu przewidywane są badania społeczne jakościowe i ilościowe, realizujące następujące cele:

  • diagnoza sposobów rozumienia cech przedsiębiorczych przez studentów i absolwentów z wybranych krajów UE i Azji;
  • diagnoza potrzeb i oczekiwań studentów (wszystkich stopni studiów) dotycząca stymulacji rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w środowisku akademickim i biznesowym;
  • diagnoza postrzegania przez studentów i absolwentów wartości związanych z doświadczeniem uniwersyteckim i pierwszym zatrudnieniem;
  • zrozumienie opinii studentów na temat głównych przeszkód utrudniających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w środowisku akademickim i pracy, w tym analizy zagadnień związanych z płcią;
  • określenie wytycznych dla efektywnego wykorzystywania umiejętności i cech studentów i absolwentów w kontekście zebranych danych.

Częścią projektu była wizyta reprezentacji uczelni z prof. Renatą Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku, w Newcastle w dniach 4 stycznia - 5 marca 2019 r. Prof. Renata Walczak uczestniczyła m.in. w styczniowej konferencji HR Division International Conference (HRIC), organizowanej przez Dublin City University. Uczelnię reprezentowały również: Katarzyna Modrzejewska - Kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW oraz kierownik projektu GETM3 w Politechnice Warszawskiej, dr Małgorzata Waszkiewicz z Wydziału Zarządzania PW, dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku. Podczas konferencji możliwe było uczestnictwo w sesjach naukowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i talentami.

Uczestnicy projektu GETM3
Źródło: GETM3 Fun & Friendship Facebook Group

Dwie sesje poświęcone były zasadom publikowania w najlepszych czasopismach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Określone wymagania przedstawili redaktorzy naczelni czołowych pism. Podczas pobytu w Dublinie reprezentanci Politechniki Warszawskiej wzięli również udział w wewnętrznej konferencji projektu GETM3.

Dla uczestników przygotowano kilka sesji podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia badań naukowych w projekcie, przede wszystkim jakościowych. Omawiano zasady wykorzystania cyklu Deminaga PDCA oraz opisu „persony” (fikcyjnej postaci stworzonej w celu reprezentowania typu użytkownika, klienta, przedstawiciela opisywanej grupy osób).

Zarówno w Dublinie, jak i w Newcastle, podczas spotkań z kierownikiem projektu prof. Alison Pearce można było poznać kulisy zarządzania projektem realizowanym w ramach programu H2020.

Spotkanie komitetu sterującego projektu GETM3

Prof. Renata Walczak wraz z dr hab. Magdaleną Kludacz-Alessandri przeprowadziły kilka wywiadów z młodymi przedsiębiorcami oraz doktorantami z Northumbria University, co było głównym celem pobytu w Newcastle. Dodatkowo uczestniczyły w rozmowach z przedsiębiorcami w Business Clinic, jednostce powołanej przez Northumbria University odpowiadającej CZIiTT PW.

W trakcie pobytu prof. Renata Walczak i dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri przygotowały publikację wspólnie z badaczami z PW oraz Northumbria University. Na prośbę Northumbria Decisions & Analytics Research Interest Group Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku wygłosiła seminarium dotyczące zarządzania szansami w projektach.

Na prośbę prof. Renaty Walczak władze Northumbria Universty umożliwiły jej korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej, która posiada imponujące zasoby książek papierowych i elektronicznych. Biblioteka czynna jest 24 godziny na dobę, a specjalne miejsca pracy dla studentów i pracowników pozwalały na niezakłóconą pracę do późnych godzin.

Katedra w Durham pod Newcastle

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii prof. Renata Walczak miała również okazję zwiedzać zabytki Newcastle, poznając wielokulturową społeczność miasta, a także Dublina. 

Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW dziękuje prof. dr. hab. inż. Januszowi Zielińskiemu, Prorektorowi ds. Filii w Płocku za wyrażenie zgody na wyjazd do Wielkiej Brytanii oraz Pani Katarzynie Modrzejewskiej kierującej projektem GETM3 w PW i wszystkim Kolegom z CZIiTT PW za możliwość uczestniczenia w projekcie GETM3, za współpracę, realizację wspólnych badań i możliwość zmierzenia się z kulturą brytyjską.

Źródło: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW