Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska realizuje projekt mindSET dla doktorantów

Politechnika Warszawska realizuje projekt mindSET dla doktorantów

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu „Training the mindSET - Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates” (mindSET). Jest on koordynowany przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie, a partnerami w projekcie oprócz PW są Politechnika Mediolańska i Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii.

Kompleksowe umiejętności, takie jak: zarządzanie projektem, organizacja pracy, przedsiębiorczość, przywództwo, komunikacja czy transfer technologii są obecnie standardowymi wymogami na rynku pracy. Dotyczą one również przyszłych doktorów w dyscyplinach STEM, czyli nauce, technologii, inżynierii i zarządzaniu (Science-Technology-Engineering-Management). Doktoranci nie zawsze są jednak odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, jego teraźniejszych, ale i przyszłych wymogów.

Przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus+ jesienią 2018 r. rozpoczęto realizację projektu mindSET, który potrwa 36 miesięcy. W jego trakcie trenerzy z czterech wspomnianych uczelni zrealizują warsztaty, w których uczestniczyć będą doktoranci każdej z politechnik. W ramach projektu opracowane zostaną podstawy wspólnego, europejskiego programu dla kształcenia doktorantów z dziedziny STEM w zakresie tzw. umiejętności miękkich, a także podręcznik zawierający wytyczne dla trenerów i nauczycieli akademickich dotyczące prowadzenie kursów w tym obszarze. Dodatkowo powstanie narzędzie samooceny tzw. kompetencji i umiejętności miękkich przez doktorantów.

Podręcznik zostanie upowszechniony na zasadach ogólnego i wolnego dostępu. Wyniki projektu, a także zakres podręcznika, prezentowane będą podczas seminariów, w tym webinariów.

W projekt mindSET zaangażowane są również stowarzyszenia CESAER (The Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) i T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe).

Informacji na temat projektu udzielają:

  • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW (kierownik projektu w Politechnice Warszawskiej) - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW;
  • dr inż. Bartłomiej Gładysz - Wydział Inżynierii Produkcji PW.

Źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW oraz Wydział Inżynierii Produkcji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW