Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Powiat Płocki podpisały 15 stycznia 2019 r. porozumienie o współpracy na kolejne cztery lata. Uczelnię reprezentował prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, natomiast Powiat Płocki - Starosta Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka.

W ramach współpracy Powiat Płocki będzie wspierać działalność Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w zakresie: popularyzacji potencjału i osiągnięć naukowych, promocji jej oferty dydaktycznej, realizacji praktyk studenckich i staży absolwentów oraz współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadpodstawowymi powiatu płockiego.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązała się wspomagać Powiat Płocki w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie, wykonywanie usług badawczych, stworzenie szerszego dostępu mieszkańcom powiatu do informacji naukowo-technicznej gromadzonej w bibliotece Politechniki oraz udostępnianie audytoriów na preferencyjnych warunkach.

Uczelnia będzie zapraszała Powiat do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości, udział radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW