Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

25 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze, po powołaniu pełnego składu, posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych, której liderem jest Politechnika Warszawska.

W związku z pandemią posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Poza sprawami formalnymi oraz wymianą informacji o istotnych dla działania Sieci projektach, przedstawiona została przez mgr. inż. Kamila Choromańskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii PW prezentacja technologiczna dotycząca nowoczesnych technologii pracy z danymi geoprzestrzennymi w chmurze obliczeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem technologii konteneryzacji).

Siec Naukowa Analiz Geoprzestrzennych zrzesza podmioty zainteresowane koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacją wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/„nauki o geoinformacji”.

Umowę w 2020 r. podpisały 24 jednostki badawcze z całego kraju.  Wydział Geodezji i Kartografii PW był inicjatorem utworzenia sieci i dlatego rolę lidera pełni Politechnika Warszawska. W skład Rady Naukowej z PW wchodzą: prof. Dariusz Gotlib - Przewodniczący Rady i prof. Robert Olszewski.

Wśród celów utworzenia Sieci wymieniono m.in. efektywne wykorzystanie posiadanej przez strony umowy infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury informatycznej Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych tworzonego przez Politechnikę Warszawską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Sieć jest otwarta na kolejne zainteresowane podmioty.

Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI