Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Klaster „Polskie Tunele Aerodynamiczne”

Klaster „Polskie Tunele Aerodynamiczne”

W dniu 21 lipca 2016 roku Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna  oraz Instytut Lotnictwa podpisały umowę ramową o współpracy długofalowej w ramach Klastra „Polskie Tunele Aerodynamiczne” (PTA).

Powołany w ramach umowy Klaster PTA ma służyć utworzeniu platformy komunikacyjnej i integracyjnej między instytucjami badawczymi w celu:

  • ułatwienia wymiany myśli naukowej, wymiany informacji, wspólnego tworzenia innowacyjnych technik, prowadzenia badań oraz wspólnego rozwiązywania problemów technicznych i rynkowych;
  • umożliwienia naukowcom wspólnego opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnych  zastosowań infrastruktury tuneli aerodynamicznych;
  • budowania relacji merytorycznych, w celu dynamicznego rozwoju naukowego i rozwoju konkurencyjności badawczo-usługowej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podstawowym założeniem Klastra PTA jest skupienie się na wspólnych przedsięwzięciach i interesach jednostek badawczych, co umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnych zastosowań infrastruktury tuneli aerodynamicznych dużo szybciej i efektywniej.

Na zdjęciu od lewej: płk. Tadeusz Szczurek, cz. p. o. Rektor WAT; prof. Jan Szmidt, Rektor PW;
prof. Witold Wiśniowski, Dyrektor ILOT/ fot. Biuletyn PW

W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, cz. p.o. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk. Tadeusz Szczurek oraz Dyrektor Instytutu Lotnictwa prof. Witold Wiśniowski.

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

22
Lis

Szlachetna Paczka w PW

08:00 - 10 Gru 08:00

9
Gru

Wampiriada - zbiórka krwi

09:00 - 14:00

9
Gru

Przyszła perspektywa UE 2021-2027 - warsztaty

12:00 - 14:30

14
Gru

Współczesne wyzwania zarządzania projektami

15:00 - 17:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI