Biuletyn PW / Współpraca uczelni / CZIiTT PW ułatwi rozwój mazowieckich firm

CZIiTT PW ułatwi rozwój mazowieckich firm

Konsorcjum, którego członkiem jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, otrzymało 2,4 mln zł z UE na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza w prowadzeniu innowacyjnych projektów.

Dzięki inicjatywie województwa mazowieckiego Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (MSODI), realizowanemu w ramach RPO WM 2014–2020, samorząd Mazowsza przydziela granty partnerstwom instytucji otoczenia biznesu (IOB). Ponad 7,3 mln zł z UE trafi do czterech partnerstw, które zrealizują projekty wspomagające rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Umowy z liderami projektów podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Konsorcjum, które tworzą Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (lider), Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Agencja Rozwoju Mazowsza oraz Instytut Kreowania Przedsiębiorczości, otrzymało 2,4 mln zł na realizację projektu „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”.

Usługi zaprojektowane przez partnerów konsorcjum mają przede wszystkim na celu wsparcie osób planujących założenie własnej firmy, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych. Ponadto wśród korzyści dla odbiorców usług należy wymienić:

  • pomoc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sformułowaniu listy rekomendacyjnej, której realizacja pozwoli zwiększyć potencjał innowacyjności organizacji;
  • pomoc w identyfikacji potrzeb oraz wskazaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne;
  • poprawę wizerunku firm oraz pomoc w zapewnieniu wsparcia przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych.

W ramach projektu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW wdroży usługę „Wycena - przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe”, która będzie polegać na kompleksowym badaniu kondycji przedsiębiorstwa jako badaniu „przedinwestycyjnym”. Rezultatem projektu będzie możliwość skutecznego wsparcia spółek uczelnianych (spin-off), członków Inkubatora Innowacyjności PW, jak i innych innowatorów w wycenie wartości przedsiębiorstwa, która jest niezbędnym elementem m.in. w pozyskiwaniu kapitału od funduszy „venture capital”.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego, CZIiTT PW
Zdjęcie: CZIiTT PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI