Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Zgłoszenia do wykazu wydawnictw naukowych

Zgłoszenia do wykazu wydawnictw naukowych

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września 2019 r. ubiegać się o umieszczenie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia 2019 r. opublikował komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz, stworzony na potrzeby nowego systemu ewaluacji, obejmuje 536 pozycji.

Ze względu na szerokie zainteresowanie umieszczeniem kolejnych wydawnictw w wykazie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił informacje zaproponowane przez Komisję Ewaluacji Nauki, które należy niezbędnie przedstawić Komisji w celu ubiegania się o umieszczenie wydawnictwa w wykazie wydawnictw monografii naukowych.

Zgłoszenie wydawnictwa może zostać dokonane zarówno przez samo wydawnictwo (w sposób bezpośredni), jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zgłoszenia należy składać do 15 września 2019 r. przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej. Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konstytucji dla Nauki.

Powiązany materiał:
Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI