Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej

Wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest częścią Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych.

Wzrost wynagrodzeń odczują przede wszystkim adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Niezależnie od wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku rząd przewiduje również wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich.

Pensja minimalna będzie uzależniona od stawki, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. W ustawie znajduje się mechanizm mający na celu zapewnienie zrównoważonej polityki płacowej, który przewiduje wzajemne uzależnienie pensji. Dlatego podwyżka dla profesorów oznaczać będzie również podwyżki dla innych nauczycieli akademickich. 

Jak tłumaczył Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - od początku 2019 r. profesorowie będą zarabiać co najmniej 150 proc. średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. 6410 złotych to będzie absolutne minimum, jakie otrzymają - dodał. Rozporządzenie reguluje jedynie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, do którego należy doliczyć m.in. dodatki stażowe, zadaniowe oraz środki z grantów naukowych.

Jednym z ważniejszych celów Konstytucji dla Nauki jest wsparcie ścieżek kariery młodych badaczy i dydaktyków. Jak podaje ministerstwo - wynagrodzenie zasadnicze adiunktów ze stopniem doktora wzrośnie o 860 złotych. Osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora powinny otrzymać ok. 800 zł więcej niż obecnie. 

Zmiany w wynagrodzeniach są konsekwencją zmian w podejściu do roli dydaktyków w szkolnictwie wyższym, którzy kształcąc studentów, zapewniają rynkowi pracy najlepsze kadry. Jest to również zachęta dla młodych naukowców do kontynuowania kariery w kraju.

Źródło: www.nauka.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI