Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Ogłoszono pierwszą wersję wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W przyszłości będzie on uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. 

Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. Większość pozycji to wydawnictwa polskie. Monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

W ramach rozporządzenia o ewaluacji, które zostanie opublikowane w najbliższych tygodniach, liczba punktów za monografie zostanie podniesiona: z 25 do 80 punktów. W przypadku monografii humanistycznych, społecznych i teologicznych opublikowanych w wąskiej grupie 36 najważniejszych wydawnictw światowych - do 300 punktów (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).

Wprowadzenie wykazu wydawnictw nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które będą wydane w wydawnictwach spoza wykazu. Będą one mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt. Poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane 80 punktów. 

Propozycja pierwszego wykazu wydawnictw monografii naukowych została przygotowana przez zespół doradczy ministra składający się z 15 ekspertów - przedstawicieli świata nauki, biegłych w kwestiach bibliometrii i badań nad światowymi trendami w zakresie kanałów komunikacji naukowej. Opublikowane zestawienie jest dopiero pierwszą formą sklasyfikowania wydawnictw na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Wydawnictwa, które nie znalazły się w wykazie, będą mogły złożyć wnioski o ich uwzględnienie. 

Informacje na temat nowego wykazu wydawnictw dostępne są na stronie internetowej Konstytucji dla Nauki.

Wykaz wydawnictw monografii naukowych - pełna lista

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI