Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Komisja sejmowa przyjęła Konstytucję dla Nauki

Komisja sejmowa przyjęła Konstytucję dla Nauki

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła zdecydowaną przewagą głosów projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw. 

Obecnie projekt trafił do II czytania w Sejmie. To już trzecia tura poprawek do projektu wynikająca z konsultacji społecznych. Pierwsza miała miejsce we wrześniu 2017 r. po prezentacji pierwszego ministerialnego projektu ustawy, a druga w styczniu 2018 r. po prezentacji projektu uwzględniającego uwagi zgłoszone do MNiSW w ramach konsultacji.

Najważniejsze poprawki w ustawie:

  • Zmiany w radach uczelni - do ustawy wprowadzono nowy przepis, który mówi, że w radach nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Przewodniczącego rady będzie wskazywał senat, a nie rada uczelni.
  • Wybór rektora bez udziału rady uczelni - to kolegium elektorów ma wybrać rektora spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni.
  • Ułatwienia dla studenta-rodzica - władze uczelni będą zobowiązane zapewnić studentce, która jest w ciąży możliwość indywidualnego toku studiów. Przez pierwszy rok od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec, jak i matka będą mogli skorzystać z urlopu dziekańskiego lub rektorskiego.
  • 500 czasopism w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” - dwukrotnie zwiększono liczbę czasopism naukowych, które będą mogły być objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
  • Rezygnacja z tzw. szybkiej ścieżki habilitacyjnej za granty - zrezygnowano z możliwości uzyskania habilitacji przez osobę, która otrzymała grant przyznany przez Europejską Radę do spraw Badań Naukowych (ERC).

Informacje o projekcie oraz broszura informacyjna dotycząca zmian w Konstytucji dla Nauki znajduje się na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl

Źródło: www.nauka.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI