Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Komisja sejmowa przyjęła Konstytucję dla Nauki

Komisja sejmowa przyjęła Konstytucję dla Nauki

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła zdecydowaną przewagą głosów projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw. 

Obecnie projekt trafił do II czytania w Sejmie. To już trzecia tura poprawek do projektu wynikająca z konsultacji społecznych. Pierwsza miała miejsce we wrześniu 2017 r. po prezentacji pierwszego ministerialnego projektu ustawy, a druga w styczniu 2018 r. po prezentacji projektu uwzględniającego uwagi zgłoszone do MNiSW w ramach konsultacji.

Najważniejsze poprawki w ustawie:

  • Zmiany w radach uczelni - do ustawy wprowadzono nowy przepis, który mówi, że w radach nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Przewodniczącego rady będzie wskazywał senat, a nie rada uczelni.
  • Wybór rektora bez udziału rady uczelni - to kolegium elektorów ma wybrać rektora spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni.
  • Ułatwienia dla studenta-rodzica - władze uczelni będą zobowiązane zapewnić studentce, która jest w ciąży możliwość indywidualnego toku studiów. Przez pierwszy rok od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec, jak i matka będą mogli skorzystać z urlopu dziekańskiego lub rektorskiego.
  • 500 czasopism w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” - dwukrotnie zwiększono liczbę czasopism naukowych, które będą mogły być objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
  • Rezygnacja z tzw. szybkiej ścieżki habilitacyjnej za granty - zrezygnowano z możliwości uzyskania habilitacji przez osobę, która otrzymała grant przyznany przez Europejską Radę do spraw Badań Naukowych (ERC).

Informacje o projekcie oraz broszura informacyjna dotycząca zmian w Konstytucji dla Nauki znajduje się na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl

Źródło: www.nauka.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW