Biuletyn PW / Uczelnia Badawcza / Konkurs na granty aparaturowe

Konkurs na granty aparaturowe

Do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a dofinansowanie z projektu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 100 tys. zł i większe niż 1 mln zł, przy czym wymagany jest wkład własny jednostki realizującej w wysokości co najmniej 50% wartości zakupionej aparatury.

Regulamin konkursu i wniosek dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI