Biuletyn PW / Senat / Uroczyste Posiedzenie Senatu PW otworzyło obchody Dni Politechniki Warszawskiej

Uroczyste Posiedzenie Senatu PW otworzyło obchody Dni Politechniki Warszawskiej

Zgromadzeni w dniu Święta PW goście uczestniczyli w uroczystości, podczas której zostały m.in. wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, Nagrody Naukowe PW, odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Nawiązując do ubiegłorocznych obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, Rektor Uczelni prof. Jan Szmidt podkreślił, że - Święto ustanowione w 2005 roku jest obchodzone zawsze 15 listopada, gdyż tego dnia w 1915 roku odbył się pierwszy wykład w języku polskim w Politechnice Warszawskiej. Zwrócił także uwagę na brązowo-srebrno-seledynowy sztandar Korporacji Akademickiej Sarmatia, którego barwy symbolizują stałość, honor i przyjaźń. Święto Politechniki Warszawskiej stało się bowiem okazją do tego, by po raz pierwszy w historii Uczelni sztandar Sarmatii stanął obok sztandaru PW. Rektor, odwołując się do dewizy Korporacji: Honor i dobro narodu i państwa najwyższym dobrem każdego obywatela, nawiązał do wspólnych wartości akademickich, które Korporacja przeniosła w mury Politechniki Warszawskiej, gdzie gości od 1915 roku.

Przemówienie Rektora PW prof. Jana Szmidta. W tle sztandar Korporacji Akademickiej Sarmatia/fot. Biuletyn PW

Przybyły na uroczystość dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziękując za zaproszenie zaakcentował wysoką rangę naszej Uczelni i życzył biegłości w sztukach wielu. Rozwijając podjęty przez ministra wątek, prof. Mirosław Nader wykładem pt. Z kart historii Politechniki Warszawskiej (1826-2016) powrócił do lat, które składają się na naukową, kulturalną i społeczną spuściznę naszej Uczelni. Profesor w swojej prezentacji nawiązał do korzeni Politechniki Warszawskiej, przybliżając sylwetki zasłużonych dla niej postaci m.in. fundatorów i rektorów. Powrócił do miejsc oraz faktów decydujących o współczesnym obliczu PW. - Stare mury Uczelni są miejscem o uniwersalnej wartości, musimy je szanować, ponieważ są częścią tych, którzy tu prawie dwa stulecia tworzyli - zakończył swoją wypowiedź prof. Mirosław Nader.

Fotogaleria Święta Politechniki Warszawskiej 2016

Podczas uroczystości zostały także wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, Medale za Długoletnią Służbę (Złote: 69 Srebrne: 28 Brązowe: 29) oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej (52). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Aleksander Brzeziński. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

 • dr hab. inż. Maciej Jaworski,
 • dr hab. Ryszard Jan Piramidowicz,
 • doc. dr. inż. Elżbieta Maria Piwowarska,
 • dr hab. inż. Andrzej Rożeń,
 • dr hab. inż. Piotr Bolesław Skawiński, prof. PW.

Laureaci Nagrody Naukowej PW/fot. Biuletyn PW

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki za: Zastosowanie impulsów gazowych do sterowania procesem plazmowym w przemysłowym wytwarzaniu warstw na wielkogabarytowych szybach w firmie BOHAMET S.A. została przyznana Zespołowi pod kierownictwem prof. Krzysztofa Zdunka z Wydziału Inżynierii Materiałowej w składzie:

 • inż. Jerzy Dora z firmy Wyrób Elektronicznej Aparatury Laboratoryjnej DORA PS,
 • dr inż. Rafał Chodun z Wydziału Inżynierii Materiałowej,
 • dr inż. Katarzyna Nowakowska-Langier z Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
 • dr inż. Piotr Domanowski  z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • dr inż. Łukasz Skowroński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • mgr inż. Sebastian Okrasa z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Święto Politechniki Warszawskiej obchodzone będzie jeszcze przez kilka najbliższych tygodni i towarzyszyć mu będą m.in. koncerty, wystawy i wydarzenia sportowe.

Terminarz uroczystości dostępny jest w materiale: Święto Politechniki Warszawskiej 2016

Patronat medialny nad Świętem Politechniki Warszawskiej objęła TVP3 Warszawa.

List MNiSW

DOKTORZY_15.11.2016

HABILITACJE_15.11.2016 r.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW