Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Wystawa Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Politechnika Warszawska aktywnie pozyskuje fundusze unijne, unowocześniając zarówno infrastrukturę, jak i wdrażając rozwiązania w służbie nauki. W związku z obchodami 10 lat Polski w Unii Europejskiej, przyglądamy się dokonaniom Uczelni w tym zakresie.

Z budżetu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 2007-2013, uczelni udało się pozyskać ok. 1 mld złotych. Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej szacuje, iż jednocześnie wdrażanych jest ok. 70 projektów unijnych. „W ciągu ostatnich dziesięciu lat Politechnika Warszawska realizowała niemal 140 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, w tym w ramach perspektywy 2007-2013, było ich ponad 120. Zakres merytoryczny oraz skala finansowa przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowana. Realizowane są zarówno projekty dotyczące rozwoju prac badawczych, dydaktyki, jak i duże projekty inwestycyjne.”- mówi Anna Rogowska, p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Kluczowe zagadnienia zostały przedstawione podczas wystawy, która odbyła się w murach Gmachu Głównego w dniach 5 -11 maja 2014 r., w ramach ogólnopolskiej akcji: Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Prezentowane przedsięwzięcia ukazano na dwudziestu jeden planszach, na których wypunktowano najważniejsze założenia oraz korzyści, jakie z realizacji projektów czerpie polska nauka i społeczeństwo. Prezentacje beneficjentów objęły m.in.:

  • CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
  • CZIiTT – Warszawską Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem
  • Rozbudowę Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
  • Rozbudowę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych
  • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania
  • Bioimplanty dla potrzeb leczenia  ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych
  • ECO – Mobilność

Przedsięwzięciem o największym budżecie jest CEZAMAT. Warty ponad 380 milionów zł projekt, daje szansę rozwoju najbardziej innowacyjnym projektom badawczym, zarówno w kolejnej perspektywie budżetowej przewidzianej na lata 2014-2020, jak również w innych formach współpracy badawczo-rozwojowej. Pełna lista projektów i ich założeń dostępna w Galerii.

Warto wiedzieć, iż z nowych środków Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro, a unijne fundusze obejmą w znacznym stopniu tzw. inteligentne specjalizacje, co ma umocnić pozycję krajowych jednostek badawczych na arenie międzynarodowej poprzez wzmocnienie jakości badań. „W obecnej perspektywie było więcej środków na projekty inwestycyjne, zarówno na budowę nowych obiektów jak i na nowoczesne wyposażanie sal dydaktycznych, czy laboratoriów – w zależności od źródła finansowania. W nowej perspektywie priorytetem jest wspieranie badań i innowacyjności z jednoczesnym dużym naciskiem na zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami, ośrodkami badawczymi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.”- dodaje Anna Rogowska.

Pula środków do szczegółowego rozdysponowania w ramach pierwszych konkursów ma być udostępniona potencjalnym beneficjentom w ostatnim kwartale tego roku lub pierwszym kwartale przyszłego. Większej liczby konkursów spodziewać się jednak należy w drugiej połowie 2015 r. „Zgodnie z planami jeszcze w 2014 roku będzie realizowany pierwszy pilotażowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na kierunki zamawiane, czyli kształcenie na wybranych kierunkach studiów z uwzględnieniem potrzeb pracodawców.”- przewiduje p.o. Kanclerz ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Nie od dziś wiadomo, że wszelkie unijne przedsięwzięcia wymagają specyficznego przygotowania, a składane wnioski muszą spełniać, niekiedy skomplikowane, wymagania formalne. W Politechnice Warszawskiej pomoc w skonstruowaniu wniosku uzyskamy w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych. Trzeba jednak pamiętać, iż projekty badawcze, które wezmą udział w konkursie wniosków o dotację, będą musiały uwzględniać aspekt wdrożeniowy, bowiem współpraca ze sferą gospodarczą wskazywana jest jako jeden z niezbędnych warunków otrzymania dofinansowania na realizację projektów naukowych i infrastrukturalnych.

Poniżej załączamy również pisma od Minister Elżbiety Bieńkowskiej wystosowane do naszej Uczelni w podziękowaniu za udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Podziękowania (pdf, 202,58 kB)

 

 

Podobne materiały:

PO WER dla uczelni wyższych
Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej

Tekst i zdjęcia: Izabela Koptoń-Ryniec

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI