Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 5.06.2019 r.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 5.06.2019 r.

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Konkursy

  1. Granty dla doświadczonych naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Advanced Grants)
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu dla Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw ", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  3. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 Konkurs POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Komunikaty

  1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 4.06.2019)
  2. EURAXESS - granty i stypendia czerwiec 2019 r.
  3. Nowa wersja Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów
  4. Zmiany w dokumentacji konkursowej 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
  5. Nabór na ekspertów FNP - 16. runda

Szkolenia

  1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020”
  2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl

Źródło: COP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI