Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / ECO-Mobilność na PW

ECO-Mobilność, innowacyjne środki transportu

ECO-Samochód

Niekonwencjonalne rozwiązania i preprototypy urządzeń, które przybliżają wygodną przyszłość. Na wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej powstają niezwykłe ruchome wynalazki w służbie komfortu i zdrowia człowieka.

W projekcie ECO-Mobilność realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzone są działania mające na celu opracowanie prototypów nowych rozwiązań zwiększających osobistą i masową mobilność ludzi, jak również działania dotyczące upowszechniania wiedzy w zakresie efektów tego projektu. Projekt realizowany jest na Wydziale Transportu, przy udziale pracowników Wydziału Elektrycznego, Mechatroniki oraz  Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jego koordynatorem jest prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.

W ramach projektu realizowanych jest pięć zadań badawczych o istotnym znaczeniu społecznym i gospodarczym:

Zadanie 1: System Personal Rapid Transit       
System Personal Rapid Transit to system o cechach transportu indywidualnego, a zarazem publicznego. Składa się on z pojazdów 4-osobowych, poruszających się po wyznaczonych estakadach, umieszczonych zazwyczaj na wysokościach 5-7 metrów nad ziemią. Pojazdy są całkowicie zautomatyzowane: same wyznaczają optymalną trasę jazdy, unikają kolizji, reagują na sytuacje awaryjne. Charakterystyczną cechą transportu PRT jest funkcja „door to door”, umożliwiająca realizację zadania transportowego przewozu osób do wybranej stacji bez zatrzymywania  się pojazdu na przystankach pośrednich. W ramach tego zadania opracowano: oryginalną strukturę mechaniczną układu  pojazd PRT (tzw.PodCar) – tor i system zasilania i napędu pojazdu, interfejs komunikacji pasażera z pojazdem (wybór trasy, zmiana trasy, komunikacja w sytuacjach awaryjnych),  system zarządzania i sterowania ruchem (system hierarchiczny trójwarstwowy), unikalny symulator ruchu pojazdów PRT do projektowania sieci systemu PRT, zbudowano model fizyczny układu pojazd-tor-system sterowania w skali.

Zadanie 2: Konstrukcja ECO-Samochodu
Eco-samochód jest samochodem elektrycznym, przeznaczonym do wypożyczania i  poruszania się po centrum  miasta z  maksymalną prędkością 50 km/h i  zasięgiem ok. 100 km. Poza kierowcą, w samochodzie może być trzech  pasażerów, w tym jeden na wózku inwalidzkim – elektrycznym lub aktywnym. Osoba z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych może pełnić funkcję kierowcy z pozycji wózka inwalidzkiego. Wjazd osoby na wózku z napędem ręcznym do kabiny może być realizowany, po uprzednio opuszczonej płycie podłogowej do poziomu ulicy (zawieszenie pneumatyczne), od tyłu po specjalnej rampie lub dwóch boków. Samochód wyposażono w specjalne układy mocujące, w celu unieruchomienia osób na wózkach inwalidzkich. Inteligentny interfejs kierowcy, umożliwia kierowanie samochodem kończynami górnymi (driver-by-wire, break-by-wire), a regulacja  pulpitu zapewnia dopasowanie jego położenia do potrzeb kierowcy.

ECO-Samochód

ECO-Samochód/fot. Biuro Projektu ECO-Mobilność

Zadanie 3: Egzoszkielet
Egzoszkielet to urządzenie do pionizacji i wspomagania ruchu osób z bezwładem kończyn dolnych np. po przebytych urazach. Składa się z systemu realizacji ruchów i systemu bezpieczeństwa, który ma zapobiegać występowaniu sytuacji niebezpiecznych dla użytkownika lub minimalizować ich negatywne skutki. Urządzenie realizuje następujące czynności: chód, wstawanie i siadanie oraz pokonywanie schodów. Utrzymanie równowagi jest zadaniem użytkownika. System ma postać robota, którego ruchy przenoszone są na kończyny pacjenta za pomocą specjalnych zaczepów. W plecaku umieszczone są akumulatory dostarczające energię elektryczną do wykonawczych układów urządzenia i komputera sterującego. Za pomocą panelu sterowania użytkownik wybiera rodzaj ruchu, który jest następnie realizowany programowo. Dodatkowe przyrządy ortopedyczne umożliwiają mu utrzymanie równowagi fizycznej.

Egzoszkielet

Egzoszkielet/fot. Biuro Projektu ECO-Mobilność

Zadanie 4: Innowacyjne wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i ręcznym
Stworzona konstrukcja wózka dźwigniowego umożliwia weryfikację innowacyjnych koncepcji budowy wózków dźwigniowych dotyczących np. realizacji układu hamulcowego. W celu optymalizacji wybranych parametrów układu dźwigniowego, mających wpływ na sprawność mechaniczną pracy człowieka podczas napędzania wózka, zbudowano symulator ruchu czynnościowego wózka inwalidzkiego wraz ze stanowiskiem do badań. Pozwala on na testowanie różnych parametrów konstrukcyjnych układu dźwigni napędowych i ich wpływu na jakość pracy człowieka. Badania wykonano z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych umożliwiających pomiar zmęczenia człowieka wykonywaną pracą. Między innymi wykorzystano  elektromiografią powierzchniową (EMG). Równolegle częścią sytemu transportu, która jest w stanie ułatwić pokonywanie przeszkód architektonicznych, jest konstrukcja drugiego wózka inwalidzkiego o specjalnych możliwościach, takich jak pokonywanie schodów i unoszenie osoby niepełnosprawnej na wysokość osiągalną przez osoby w pełni sprawne.

Zadanie 5: Nowa konstrukcja mechatronicznych stabilizatorów ortopedycznych do czynnościowego leczenia złamań kości długich i złamań okołostawowych
Problem leczenia urazów narządów ruchu powstających na skutek wypadków komunikacyjnych stanowi podstawę do poszukiwania nowych metod leczenia. W ramach projektu ECO-mobilność kontynuowane są  prace dotyczące konstrukcji wspomagających leczenie złamań kostnych: stabilizatora do leczenia złamań okołostawowych stawu kolanowego, skokowego, łokciowego i nadgarstka oraz stabilizatora trzonu kości długich. Są to nowatorskie rozwiązania umożliwiające realizację postulatu leczenia czynnościowego – czyli jest to metoda leczenia pozwalająca na wykonywanie ruchów rehabilitacyjnych, mimo urazu kości w obszarze danego stawu. Metoda ta znacząco skraca proces leczenia i rehabilitacji. Ponadto, w stabilizatorach okołostawowych zastosowano układy mechatroniczne wykorzystujące ciecze magnetoreologiczne. Dzięki ich zastosowaniu uzyskano możliwość realizacji zadań rehabilitacyjnych nadzorowanych w sposób zdalny – przez Internet. Konstrukcje stabilizatorów trzonu kości długich wyposażone są w układ diagnozowania postępu zrostu kostnego.

Więcej szczegółów TUTAJ

Źródło: Biuro Projektu ECO-Mobilność

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI