Biuletyn PW / Publikacje / Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Publikacja stanowi analizę ważnego zjawiska we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, jakim są młode innowacyjne firmy, definiowane jako startupy. Autorka łączy dwa trudno komunikujące się światy: nauki i praktyki gospodarczej. 

Dr Agnieszka Skala podejmuje na gruncie naukowym problematykę triady: startupy - zarządzanie - edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach. Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji, analizuje i systematyzuje zjawiska temu towarzyszące oraz wskazuje podstawy do dalszych prac w tym zakresie.

Pozycja dedykowana zarówno praktykom biznesu, jak i środowisku akademickiemu.

Agnieszka Skala, Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, Kraków 2018, Edu-Libri

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW