Biuletyn PW / Publikacje / Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - raport

Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - raport

W raporcie „Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?” dokonano przeglądu ponad 100 krajowych i międzynarodowych badań dotyczących innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przemysłu 4.0.

Uczelnia badawcza może znacząco wspierać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez zapewnianie współpracy badawczo-rozwojowej oraz kształcenie przyszłych pracowników: od specjalistów po kadrę zarządzającą, którzy będą potrafili odnaleźć się na rynku pracy. Wśród celów badania, na podstawie którego Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW opracował raport, była identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 4.0.

Z raportu można dowiedzieć się:

  • jakie są wyróżniki innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw przemysłu 4.0,
  • jakimi kompetencjami cechują się pracownicy i pracowniczki innowacyjnego przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie kształcenia przyszłych kadr, a szczególnie: kompetencji poszukiwanych przez innowacyjne przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie współpracy z uczelnią. 

Opracowanie stanowi część badań „Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców absolwentów Politechniki Warszawskiej” realizowanych w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Raport dostępny jest TUTAJ>>

dr Aleksandra Wycisk, Magda Matysiak, Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych
- czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?, Warszawa 2021, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI