Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Jak się uczymy?

Ludzie mają potrzebę, by nawzajem się nauczać. Realizują to poprzez różnorodne sytuacje m.in. takie jak wskazanie drogi przechodniowi, uczenie dziecka posługiwania się sztućcami, a nawet uczenie psa podstawowych komend. 

Wstęp do fizyki ciała stałego

Celem publikacji jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wsparcie ich w uzyskaniu tzw. intuicji fizycznej, niezbędnej wszystkim studentom Wydziału Fizyki.

Środowiska programowania robotów

Publikacja stanowi pierwszą pozycję z cyklu „Robotyka” przygotowaną przez wydawnictwo naukowe PWN. Zamierzeniem jej autorów było wprowadzenie czytelnika w świat jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku. 

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe

Publikacja omawia praktyczne zastosowania termowizji w podczerwieni. Czytelnicy mogą zapoznać się z podstawami techniki termowizyjnej z uwzględnieniem podstaw fizycznych, a także budową oraz działaniem współczesnych kamer. 

Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy

Ten podręcznik akademicki stanowi kompendium wiedzy z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Przedstawiono w nim teoretyczne podstawy planowania przestrzennego wsparte licznymi przykładami z praktyki planistycznej, a także realizacjami urbanistycznymi. 

Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

Autor omawia problemy racjonalnego wykorzystania energii w działalności społecznej i gospodarczej, zarówno na poziomie jednostek gospodarczych, jak również tych realizujących funkcje społeczne. 

Pani Einstein

Powieść Marie Benedict to nie tylko zbeletryzowana biografia, ale przede wszystkim poruszający portret pierwszej żony Alberta Einsteina. Portret o tyle ciekawszy, że opowiedziany na tle świata wybitnych naukowców pierwszej połowy dwudziestego wieku. 

Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego

Współczesna literatura podkreśla znaczenie wiedzy w gospodarce. Terminy „gospodarka oparta na wiedzy” i „gospodarka wiedzy” są powszechnie znane, co jednak w praktyce znaczą dla przedsiębiorstw? 

Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

Marta Tobolczyk w swojej pracy podejmuje próbę obiektywnego przedstawienia genezy i charakterystyki wiodących nurtów architektury na tle przemian zachodzących w obecnym i poprzednim stuleciu. W ich interpretacji posłużono się pojęciami, które weszły już na stałe do terminologii związanej z teorią architektury.

Geologia historyczna

Publikacja przedstawia dzieje Ziemi, rozmieszczenie dawnych lądów i mórz, zmiany klimatu i ewolucję życia na naszej planecie. Autorzy zapoznają czytelników z najbardziej aktualnymi informacjami dotyczącymi ewolucji sfer planety, historią atmosferycznego tlenu, klimatu, a nawet rozwoju świata organicznego w przeszłości.

Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości

Magdalena Niedźwiedzka na łamach swojej powieści stworzyła niepowtarzalny obraz Marii Skłodowskiej-Curie - dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Możemy poznać ją nie tylko jako genialnego naukowca, ale również osobę podążającą za głosem serca.

Astrofizyka dla zabieganych

Pozycja rekomendowana osobom zainteresowanym poznaniem wszechświata oraz natury czasu i przestrzeni. Podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk zachodzących w kosmosie oraz należnego człowiekowi miejsca. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Insignis.

Miasta dla ludzi

Książka Jana Gehla „Miasta dla ludzi” (Cities for People) - to pozycja rekomendowana polskim czytelnikom przez Ambasadora Danii Ole Egberg Mikkelsena. Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa „RAM”.

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

Powodem zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń jest potrzeba budowy nowoczesnych metod, sposobów i narzędzi przeciwdziałających zagrożeniom i destrukcyjnemu oddziaływaniu na informację i systemy teleinformatyczne.

Kompozyty ceramika–metal

W skrypcie przedstawiono podstawowy stan wiedzy dotyczącej kompozytów o osnowie ceramicznej, w szczególności kompozytów ceramika-metal. Omówiono zagadnienia dotyczące zasad projektowania kompozytów, metod ich formowania i problemów technologicznych.

Analiza i interpretacja badań ekonomicznych

W jaki sposób analizować i interpretować badania z dziedziny ekonomii - instruuje prof. dr hab. Leszek Jerzy Jasiński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Systemy pomiarowe

Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z technikami projektowania komputerowych systemów pomiarowych, wykorzystujących dostępne interfejsy do przesyłania danych.

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Taki temat wzięli pod lupę naukowcy z kilku ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Nad redakcją monografii czuwała dr inż. Janina Zaczek-Peplińska z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Mechanika aerozoli

Mechanikę układów koloidalnych, w których fazę ciągłą stanowi powietrze, a fazę rozproszoną cząstki ciała stałego lub krople cieczy, objaśnia prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

50 lat Politechniki Warszawskiej w Płocku

Z okazji jubileuszu 50-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku powstał bogato ilustrowany album. Czytelnicy poznają historię i sukcesy płockiego kampusu Politechniki Warszawskiej od momentu powstania Filii.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW