Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Synthetic Nano- and Microfibers

Monografia „Synthetic Nano- and Microfibers” jest podsumowaniem rozważań nad problemami z obecnością syntetycznych nano- i mikrowłókien w otaczającym nas środowisku. Jej edycji podjęli się R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen oraz Leon Gradoń i Arkadiusz Moskal - obaj związani z Politechniką Warszawską.

Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym

Celem publikacji jest wskazanie możliwości zintegrowanego podejścia, łączącego zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji w perspektywie planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego. 

Domy Świata

Autorski album Konrada Kucza-Kuczyńskiego. Graficzny i słowny zapis spaceru architekta po domach świata na przestrzeni ponad 50 lat. 

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Ukazał się już drugi raport zawierający analizę i ocenę wprowadzania w życie przez uczelnie zapisów Ustawy 2.0. Jego autorami jest kilkunastu pracowników z różnych uczelni.

Płock w oczach Masovii

Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przygotował album ukazujący miasto Płock i powiat płocki widziane oczami studentów zrzeszonych w Zespole. Wydawnictwo zachęca do spojrzenia na znane dotychczas miejsca z zupełnie nowej perspektywy i na nowo dostrzeżenia ich piękna.

Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania

Monografia poprzedzająca cykliczną konferencję „Letnia Szkoła Zarządzania” organizowaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania PAN.

Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests

W październiku 2020 r. w Międzynarodowym wydawnictwie Routledge, z Grupy Francis Taylor, London and New York, opublikowana została monografia „Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests”.

Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce

W publikacji autorka skupia się na najczęstszych problemach takich jak planowanie i harmonogramowanie projektu, zarządzanie komunikacją, zarządzanie budżetem, czy zarządzanie wynikami badań.

Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów

W podręczniku opisano podstawowe problemy dotyczące metod planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu.

Czym jest sukces dla absolwentów Politechniki Warszawskiej?

Czym jest sukces dla  absolwentów Politechniki Warszawskiej? To złożone zjawisko zbadał Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Komputer kwantowy

Przewodnik po wspaniałym, nieodkrytym jeszcze do końca świecie informatyki kwantowej. Książka pomaga opanować zestaw pojęć niezbędnych do zrozumienia działania QPU, informuje jakie problemy mogą rozwiązać aplikacje QPU i uczy korzystać z narzędzi do pisania programów.

Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

Monografia jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie jedną z pierwszych na świecie publikacją obejmującą kompleksowe badania dynamiki lotu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy mikro w układzie stałopłata tzw. mikrosamolotów.

Coś głęboko ukrytego. Światy kwantowe i emergencja czasoprzestrzeni

Zdaniem autora książki, wybitnego amerykańskiego fizyka Seana Carrolla, naukowcy wkładają zdecydowanie za mało wysiłku w wyjaśnienie mechaniki kwantowej - zrozumienie, co mówi nam ona o naturze rzeczywistości.

Technologie cyfrowe w biznesie

Publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki przedsiębiorstwa i zarządzania w warunkach cyfryzacji i usieciowienia. Przedstawia aktualne trendy podkreślając wpływ technologii, takich jak: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy blockchain w procesie ewolucji przedsiębiorstw i procesów zarządczych.

Nasze miejsce w kosmosie

Relacja z jednego z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich lat - Supergromady Laniakea. Wyjaśnia w jaki sposób określa się wskaźniki „kosmicznych” odległości, koncepcję rozszerzania Wszechświata, co oznaczają pojęcia ciemna materia oraz kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła.

Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego

„Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego” to nowa publikacja pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.

Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień inżynierskich związanych z bezpieczeństwem i komunikacją w systemach IoT (Internet of Things), w tym w systemach WoT (Web of Things).

Projektowanie w procesie BIM

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień BIM szczególnie na etapie przygotowania projektu. Podstawy teoretyczne pozwolą na lepsze zrozumienie systemów CAD wykorzystywanych w procesie BIM.

Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane

Monografia dotyczy współczesnych problemów prognozowania w elektroenergetyce. Dla wszystkich analizowanych zagadnień prognostycznych przedstawiono przykładowe prognozy.

Historia Technik Budowlanych

To pierwsza z trzech książek z serii prezentującej z jednej strony metody stosowane w dawnym budownictwie, z drugiej współczesną wiedzę konserwatorską.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI