Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Zapanować nad koloidami

Zapanować nad koloidami

O roli badań prowadzonych w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych działającej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej dla Przeglądu Technicznego opowiada prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal.

Dorobek ośrodków badawczych może stanowić oręż w walce z epidemią. Czy doświadczenia prowadzone w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej mogą w tym pomóc? W rozmowie m.in. o prowadzonych badaniach, metodach wychwytywania cząstek aerozolowych ze strumienia powietrza, urządzeniach oczyszczających powietrze wyposażonych w filtry HEPA oraz ich skuteczności.

Jestem naukowcem i inżynierem zajmującym się mechaniką aerozoli do ponad 20 lat. Uważam, że z punktu widzenia rozprzestrzeniania się epidemii, bardzo ważne jest określenie stopnia redukcji emisji aerozolu przez zastosowanie masek ochronnych zakrywających twarz i usta. Kluczowe również staje się określenie wielkości kropel emitowanych przez osoby chore podczas kaszlu, kichania i rozmowy. Na wielkość kropel emitowanych wpływ będą miały parametry fizykochemiczne śliny tj. lepkość, napięcie powierzchniowe, gęstość. Wielkości te mogą się zmieniać podczas choroby w stosunku do wielkości u osób zdrowych. Znajomość rozkładu wielkości kropel emitowanych przez chorego może pozwolić na zaprojektowanie układów filtrujących zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa - tłumaczył prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Więcej w artykule „Zapanować nad koloidami” Przeglądu Technicznego.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI