Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Urządzenie do badania piersi z Politechniki Warszawskiej

Urządzenie do badania piersi z Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej skonstruowali model sztucznej piersi do testowania urządzenia termograficznego. Termograficzny tester przyłożony do piersi pozwala wykryć niepojące zmiany już na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. 

 

Rak piersi może rozwijać się latami, stąd bardzo ważne jest przeprowadzanie regularnych badań diagnostycznych oraz stosowanie metody palpacyjnej w samobadaniu. Niestety, jest ona dość zawodna, gdyż za jej pomocą można wykryć dopiero większe zgrubienia. Z kolei stosując termografię, która polega na obrazowaniu na powierzchni skóry procesów termicznych zachodzących wewnątrz narządu, można zauważyć już bardzo małe zmiany - od około 3 mm.

Polska firma Braster skonstruowała tanie, mobilne urządzenie, które wykorzystuje ciekłokrystaliczną termografię kontaktową do tworzenia obrazów cieplnych piersi. Urządzenie możne być używane w domu, a samo badanie trwa około 20 minut. Obrazy są automatycznie wysyłane do centrum telemedycznego, gdzie zostaną zinterpretowane.  

Realizując projekt spółka korzystała z doświadczenia i wiedzy inżynierów z Politechniki Warszawskiej. Zespół profesora Tadeusz Pałko, specjalisty w zakresie inżynierii biomedycznej z Instytutu Mertrologii i Inżynierii Biomedycznej PW, opracował na zlecenie firmy model spłaszczonej piersi, imitującej właściwości tkanki tłuszczowej prawdziwej piersi. W opracowanym modelu ciepło jest generowane przez elementy grzejne (ogniwa Peltiera) dzięki czemu można uzyskać dowolny rozkład temperatury.

Sam fantom piersi jest niewielki, nie wymaga również stałego zasilania, dzięki czemu można go używać również w domu. (…) to przykład, jak praca naukowa, wynikająca z rzeczywistej potrzeby, zostaje wdrożona i jest z pożytkiem dla zdrowia stosowana w wyrobie medycznym - podkreślił prof. Tadeusz Pałko.

15 listopada 2018 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej nagrodę zespołową za opracowanie i wprowadzenie do stosowania oryginalnego specjalistycznego urządzenia „Fizyczny model termodynamiczny piersi” przyznano zespołowi z Wydziału Mechatroniki PW pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pałko. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. Natalia Golnik, mgr inż. Włodzimierz Łukasik oraz mgr inż. Joanna Bierat.  

Więcej o urządzeniu i historii jego powstania można przeczytać w artykule Przeglądu Technicznego nr 1/2019 pt. „Pierś politechniczna”

Źródło: Przegląd Techniczny Gazeta Inżynierska, 1/2019
Zdjęcie w zajawce: Laureaci Nagrody zespołowej PW/Biuletyn PW 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW