Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Program, a nie instytucja - Rektor Politechniki Warszawskiej o szkołach doktorskich

Program, a nie instytucja - Rektor Politechniki Warszawskiej o szkołach doktorskich

Doktor musi zostać przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i twórczego rozwiązywania problemów. O koncepcji szkół doktorskich i ich roli w doktoryzowaniu w rozmowie dla Forum Akademickiego mówił prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP.

Nowa ustawa organizuje kształcenie doktorantów w postaci szkół doktorskich. O tym jak ważna jest relacja mistrz-uczeń dla kształcenia doktoranckiego, konieczności praktycznego i interaktywnego charakteru zajęć oraz koncepcji szkoły doktorskiej w Politechnice Warszawskiej w artykule pt. „Program, a nie instytucja” Forum Akademickiego nr 3/2019.

Szkoła doktorska to nie studia. Ona jest potrzebna absolwentowi studiów magisterskich do zdobycia dodatkowych kompetencji związanych z obszarem, w którym jako doktorant porusza się robiąc badania, które mają skończyć się doktoratem. Realizacja pracy doktorskiej polega niemal wyłącznie na badaniach realizowanych w ramach projektu naukowego bądź to promotora, bądź własnego projektu doktoranta. Celem doktoratu powinno być rozwiązanie konkretnego problemu, dzięki temu, że doktorant potrafi się posługiwać właściwymi metodami i aparatem poznawczym oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP.

Źródło: forumakademickie.pl
Zdjęcie: PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW