Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Prof. Lech Czarnecki doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. Lech Czarnecki doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

Uznany naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i ekspert w dziedzinie materiałów budowlanych prof. Lech Czarnecki otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Dokonania naukowe profesora Lecha Czarneckiego przyczyniły się do rozwoju budownictwa, w szczególności w zakresie nowych rozwiązań inżynierii materiałów budowlanych. O skali dorobku naukowego świadczy ćwierć tysiąca publikacji oraz liczne nagrody przyznane w kraju i za granicą.

Prof. Lech Czarnecki ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Po studiach rozpoczął pracę jako starszy technolog w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych. W roku 1969 podjął pracę w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, co zainicjowało niezwykle udaną i owocną karierę naukową. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, w 1983 roku - po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Betony żywiczne” - nadano mu stopień doktora habilitowanego, natomiast w roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Będąc pracownikiem Politechniki Warszawskiej, przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu (1981-1991 i 1993-2006) i Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (2006-2011) na Wydziale Inżynierii Lądowej, członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej (1993-2004), przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i ds. Etyki Zawodowej, Prorektorem ds. Studiów (2003-2005). Od 2009 roku pełni funkcję sekretarza naukowego Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Działalność naukowa profesora, początkowo związana z problematyką chemii budowlanej, stopniowo ewoluowała w kierunku inżynierii materiałów budowlanych: budowlanych kompozytów polimerowych, w tym betonów polimerowych, oraz trwałości budowli i materiałów do napraw konstrukcji betonowych.

Więcej w materiale pt. „Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Lechowi Czarneckiemu” na stronie internetowej tu.kielce.pl

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się 1 lipca br., transmisja z wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube Politechniki Świętokrzyskiej.

Źródło: Forum Akademickie, tu.kielce.pl
Zdjęcia: Politechnika Świętokrzyska/flickr.com

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI