Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Kierunek? Woda!

Kierunek? Woda!

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się artykuł dotyczący oferty studiów na kierunkach zajmujących się wodą, m.in. prowadzonych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną, sprawdziło, co oferują potencjalnym „specjalistom od wody” rozmaite uczelnie oraz jak wygląda możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów związanych z gospodarowaniem wodami.

- Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) mamy trzy kierunki. „Inżynieria środowiska” jest największym z nich pod względem liczebności studentów. To też kierunek o bardzo długiej tradycji (został otwarty w 1970 r., kiedy powstał Instytut Inżynierii Środowiska). Absolwenci tego kierunku zyskują wiedzę niezbędną do tego, by w przyszłości projektować rozmaite obiekty, zarówno konstrukcyjno-budowlane, inżynieryjno-hydrotechniczne, jak i instalacje w zakresie sieci (m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy wentylacyjnych). Blisko 20 lat temu w czasach mody na studiowanie „Ochrony środowiska” również otworzyliśmy ten kierunek. Na prośbę studentów stał się z czasem także kierunkiem inżynieryjnym. Naszym najmłodszym wydziałowym „dzieckiem”  jest „Biogospodarka” - interdyscyplinarny kierunek, który prowadzimy razem z Politechniką Łódzką i Wojskową Akademią Techniczną - mówi dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. Politechniki Warszawskiej, dziekan WIBHiIŚ.

Artykuł „Kierunek? Woda!” dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI