Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Cyfrowej rewolucji nie da się zatrzymać, ale można się na nią przygotować. Wywiad z Rektorem PW

Cyfrowej rewolucji nie da się zatrzymać, ale można się na nią przygotować. Wywiad z Rektorem PW

O kluczowej roli technologii w medycynie przyszłości, przekraczaniu granic przez naukowców, rankingach uczelni i wymaganiach względem liderów przyszłego świata w rozmowie z miesięcznikiem „Bank” mówi prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Doświadczenia płynące z historii rewolucji przemysłowych wskazują, że pewnych zjawisk i procesów nie da się zatrzymać. Uczelnie muszą się do nich przygotować, obserwując zachodzące zmiany i wprowadzając do programów kształcenia treści i umiejętności, które przygotują absolwentów do wejścia na globalny rynek pracy, stąd tak ważne jest ugruntowanie podstaw wiedzy inżynierskiej, ukierunkowanej na pracę w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach. Liderzy przyszłości muszą być wszechstronni, otwarci na wiedzę, dostosowani mentalnie i kompetencyjnie do szybko zmieniającego się otoczenia - mówi prof. Krzysztof Zaremba. - Jednocześnie bezprecedensowe tempo automatyzacji procesów wymaga bliskiej współpracy uczelni technicznych z otoczeniem gospodarczym. Ten dialog odpowiada wzajemnym potrzebom, które generują impuls do rozwoju innowacji. Dlatego też zapewnienie szybkiego obiegu wiedzy jest kluczowym wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju technologii przyszłości - dodaje.

Więcej w wywiadzie pt. „Cyfrowej rewolucji nie da się zatrzymać ale można się na nią przygotować”, dostępnym w miesięczniku „Bank” nr 02/2021, a także na portalu aleBank.pl.

Źródło: aleBank.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI