Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Ochrona danych osobowych w Politechnice Warszawskiej

Ochrona danych osobowych w Politechnice Warszawskiej

W lipcu br. zmieniły się przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej. Szczegóły określa zarządzenie Rektora PW.

Zarządzenie wraz z załącznikami - politykami, procedurami, instrukcjami i planami - stanowi dokumentację ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej. Zawiera m.in. aktualne wzory dokumentów upoważnień do przetwarzania danych powierzonych oraz danych wrażliwych, schematy obsługi incydentów, interpretację dotyczącą przetwarzania danych w jednostkach przez kierowników lub właścicieli procesów, informację o sporządzaniu stosownej dokumentacji oraz analiz ryzyka.

Z pełną wersją zarządzenia można zapoznać się w serwisie LEX-BAW (dostępnym tylko w sieci PW) oraz na stronie Działu Bezpieczeństwa Informacji PW https://docs.pw.edu.pl/dbipw/ (w zakładce „Akty prawne”).

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI