Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

W dniach 11 kwietnia - 15 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 24/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w zakresie:

  • obsługi administracyjnej i finansowej;
  • obsługi specjalistycznej laboratoriów;
  • zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;
  • zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 11 kwietnia - 15 maja 2020 r., nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.

Zarządzenie Rektora nr 24/2020 z dnia 9/04/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 11 kwietnia do 15 maja 2020 r.

Powiązany materiał:
Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI