Społeczna odpowiedzialność nauki - bezpłatne warsztaty dla naukowców

Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski zapraszają badaczy na warsztaty, których celem jest upowszechnienie koncepcji społecznej odpowiedzialność nauki, w szczególności roli naukowców w tym procesie.

- Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych - innowacje społeczne - mówi kierownik projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne” dr Katarzyna Modrzejewska z Politechniki Warszawskiej.

W warsztatach mogą wziąć udział naukowcy z całej Polski, zarówno mający doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i działalności wdrożeniowej, jak i będący na początku swojej ścieżki naukowej, w tym doktoranci.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele dwóch uczelni badawczych: Politechniki Warszawskiej (PW) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

  • Warsztaty organizowane przez Politechnikę Warszawską odbędą się: 31 maja, 7 czerwca, 15 czerwca, w godz. 16.15-19.15.

Poprowadzą je: dr Katarzyna Modrzejewska (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii), dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska (Wydział Inżynierii Produkcji) oraz Dariusz Parzych (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii/Wydział Zarządzania). 

  • Warsztaty organizowane przez Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania odbędą się: 25 maja, 9 czerwca i 14 czerwca, w godz. 17.00-20.00.

Poprowadzą je: dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr Agnieszka Brzozowska i Małgorzata Szwed.

Zapisy: http://bit.ly/WarsztatyDlaNaukowcow. Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Korzyści dla uczestników:

  • zdobycie przydatnej wiedzy z zakresu: społecznej odpowiedzialności nauki, aktualnych problemów społecznych Warszawy i Mazowsza, przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenia innowacji społecznych,
  • zdobycie praktycznych wskazówek z zakresu analizy prowadzonych prac badawczych w kontekście tworzenia innowacji społecznych (wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki),
  • uczestnictwo w projekcie „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” - potwierdzone  zaświadczeniem,
  • możliwość nawiązania nowych znajomości i okazja do wymiany myśli i doświadczeń,
  • satysfakcja z uczestnictwa w ważnym społecznie projekcie.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Źródło: BPiI PW