Wybrano Rzeczników Zaufania PW

Znane są wyniki wyborów na Rzeczników Zaufania na Wydziałach, w Administracji Centralnej oraz innych jednostkach administracyjnych PW.

Lista Rzeczników Zaufania: 

Uczelniany Rzecznik Zaufania

 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW.

Wydziały:

 • Administracji i Nauk Społecznych - dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • Architektura - dr inż. arch. Grzegorz Rytel
 • Chemiczny - dr hab. inż. Aldona Zalewska
 • Elektroniki i Technik Informacyjnych - prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
 • Elektryczny - mgr inż. Wojciech Janas
 • Fizyki - dr inż. Magdalena Seroczyńska
 • Geodezji i Kartografii - Nie wybrano
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Nie wybrano
 • Inżynierii Lądowej - Tatiana Erenc-Sędziak
 • Inżynierii Produkcji - dr inż. Tadeusz Kowalski
 • Inżynierii Środowiska - prof. nzw. dr hab Ewa Karwowska
 • Matematyki i Nauk Informacyjnych - dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka
 • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - dr hab. inż. Adam Ruciński
 • Mechatroniki - dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 • Samochodów i Maszyn Roboczych - mgr Monika Wiczuk
 • Transportu - mgr Ewa Bieńko
 • Zarządzania - dr hab. Grzegorz Rządkowski
 • Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - dr inż. Henryk Rode

Jednostki pozawydziałowe:

 • Administracja Centralna - mgr Beata Jankowska
 • Biblioteka Główna - mgr Agnieszka Kowalczuk
 • Studium Języków Obcych - dr Katarzyna Marchel
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Bożena Gronek
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - dr Krzysztof Raszplewicz

Źródło: NSZZ „Solidarność” w PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI