Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Społeczni Inspektorzy Pracy w PW wybrani

Społeczni Inspektorzy Pracy w PW wybrani

Znane są wyniki wyborów na Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy oraz Społecznych Inspektorów Pracy na Wydziałach, w Administracji Centralnej i innych jednostkach administracyjnych PW.

Lista Społecznych Inspektorów Pracy:

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy

 • mgr Tadeusz Węgrzynowski (Adm. Centralna)

Wydziały:

 • Administracji i Nauk Społecznych - mgr Danuta Ciszkowska;
 • Architektura - mgr inż. Robert Kamiński;
 • Chemiczny - dr inż. Marek Dąbrowski;
 • Elektroniki i Technik Informacyjnych - mgr Zuzanna Mazek;
 • Elektryczny - Andrzej Borek;
 • Fizyki - Danuta Mirowska;
 • Geodezji i Kartografii - mgr Katarzyna Kalinowska;
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej - dr inż. Katarzyna Dąbkowska;
 • Inżynierii Lądowej - Dominika Stańczak;
 • Inżynierii Materiałowej - dr inż. Marek Krasnowski;
 • Inżynierii Produkcji - mgr inż. Maciej Winiarski;
 • Inżynierii Środowiska - dr inż. Katarzyna Umiejewska;
 • Matematyki i Nauk Informacyjnych - dr Grzegorz Sójka;
 • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - mgr inż. Andrzej Grzebielec;
 • Mechatroniki - mgr Katarzyna Drohobycka;
 • Samochodów i Maszyn Roboczych - inż. Adam Jungowski;
 • Transportu - dr inż. Grzegorz Dobrzyński;
 • Zarządzania - mgr inż. Marta Skierniewiecka;
 • Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - mgr inż. Robert Kołodziejski

Jednostki pozawydziałowe:

 • Administracja Centralna - mgr Justyna Burchart;
 • Biblioteka Główna - mgr Joanna Basińska;
 • Studium Języków Obcych - Elżbieta Chrzczonowska;
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Beata Dąbrowska-Gałko.

Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa cztery lata.

Źródło: NSZZ „Solidarność” w PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI