Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / PW w czołówce pod względem liczby badaczy i publikacji z zakresu sztucznej inteligencji

PW w czołówce pod względem liczby badaczy i publikacji z zakresu sztucznej inteligencji

Politechnika Warszawska jest jedną z instytucji naukowych, w których powstało najwięcej publikacji z zakresu sztucznej inteligencji - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Według raportu „Badacze sztucznej inteligencji i ich publikacje w latach 2013-2018” w tym okresie w bazie Polska Bibliografia Naukowa zarejestrowanych zostało prawie 12 tys. publikacji, które w tytule lub abstrakcie zawierały co najmniej jedno słowo kluczowe charakterystyczne dla prac z obszaru sztucznej inteligencji (SI). Aż 45% z tych prac powstało w ramach dwóch dyscyplin naukowych: informatyki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji.

W latach 2013-2018 w Polsce 1,5 tys. badaczy reprezentujących te dyscypliny opublikowało około 5,3 tys. artykułów lub monografii naukowych z zakresu SI. Co piąta z tych publikacji ukazała się w czasopiśmie posiadającym współczynnik wpływu (tzw. impact factor).

Autorzy prac naukowych z obszaru sztucznej inteligencji w swoich publikacjach najczęściej poruszali tematykę związaną ze sztucznymi sieciami neuronowymi. W dalszej kolejności popularne były prace dotyczące przetwarzania obrazów, algorytmów genetycznych, analizy danych, systemów wspomagania decyzji oraz teorii zbiorów rozmytych. Rozwój technologii w tych obszarach uznać można za główny nurt tematyczny sztucznej inteligencji w Polsce. 

Biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny naukowe, Politechnika Warszawska jest jednym z centrów naukowych rozwijających technologię sztucznej inteligencji, które afiliowały najwięcej autorów prac naukowych z tego obszaru. PW zajmuje 3. miejsce w rankingu 20 instytucji naukowych, w których powstało najwięcej publikacji o tematyce SI (992 publikacje).

Politechnika Warszawska znajduje się również wśród pięciu instytucji naukowych z największą liczbą badaczy z dyscyplin informatycznych publikujących prace naukowe o tematyce SI. Wydział, na którym zatrudnionych jest najwięcej tego typu specjalistów, to Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

W rankingu 20 ośrodków naukowych, w których w latach 2013-2018 powstało najwięcej publikacji z zakresu SI autorstwa badaczy z dyscyplin informatycznych, Politechnika Warszawska zajmuje 2. miejsce (458 publikacji).

Politechnika Warszawska jest również w czołówce uczelni publicznych, których naukowcy publikowali wyniki swoich prac naukowych w prestiżowych czasopismach informatycznych związanych z tematyką SI. W rankingu 20 instytucji naukowych z największą liczbą publikacji w tego typu czasopismach, PW zajmuje 4. miejsce (119 publikacji).

Raport jest częścią badania „Rozwój sztucznej inteligencji w sektorze nauki w Polsce”, realizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem badania jest diagnoza stanu sektora nauki w odniesieniu do badań nad sztuczną inteligencją, identyfikacja jego mocnych stron oraz najważniejszych obszarów problemowych, które mogą spowolnić rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Prezentacja pełnego raportu z badania planowana jest na grudzień 2019 r.

Więcej informacji o raporcie „Badacze sztucznej inteligencji i ich publikacje w latach 2013-2018” dostępnych jest TUTAJ>>

Z treścią publikacji można zapoznać się TUTAJ>>

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu „Badacze sztucznej inteligencji i ich publikacje w latach 2013-2018” OPI-PIB

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

22
Lis

Szlachetna Paczka w PW

08:00 - 10 Gru 08:00

9
Gru

Wampiriada - zbiórka krwi

09:00 - 14:00

9
Gru

Przyszła perspektywa UE 2021-2027 - warsztaty

12:00 - 14:30

14
Gru

Współczesne wyzwania zarządzania projektami

15:00 - 17:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI