Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Badacz z PW z tytułem Osobowości Roku 2020

Badacz z PW z tytułem Osobowości Roku 2020

W konkursie zorganizowanym przez dziesięć ogólnopolskich organizacji branżowych dr inż. Mariusz Kłos z Wydziału Elektrycznego PW otrzymał wyróżnienie w kategorii „Nauka”.

Celem konkursu „Osobowość Roku 2020” jest promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki oraz teletechniki. Jak podkreślają organizatorzy, dokonania innowatorów powinny być odpowiednio eksponowane, tak aby mogły stanowić inspirację także dla innych.

Wyróżniony przez kapitułę dr inż. Mariusz Kłos jest związany z Instytutem Elektroenergetyki, Zakładem Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej, w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Jest autorem licznych opracowań, analiz, opinii eksperckich oraz publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bierze czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych i prac problemowych zlecanych przez podmioty krajowego przemysłu, w szczególności krajowego sektora energetycznego.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy dziesięciu podmiotów: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

O przyznaniu nagrody zadecydowała kapituła konkursu, w skład której weszły autorytety z dziedziny elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, oświetlenia, działalności gospodarczej, nauki, prawa, finansów, polityki gospodarczej oraz publicystyki techniczno-gospodarczej.

Źródło: BPiI PW, osobowoscroku.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI