Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Badacz z PW z tytułem Osobowości Roku 2020

Badacz z PW z tytułem Osobowości Roku 2020

W konkursie zorganizowanym przez dziesięć ogólnopolskich organizacji branżowych dr inż. Mariusz Kłos z Wydziału Elektrycznego PW otrzymał wyróżnienie w kategorii „Nauka”.

Celem konkursu „Osobowość Roku 2020” jest promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki oraz teletechniki. Jak podkreślają organizatorzy, dokonania innowatorów powinny być odpowiednio eksponowane, tak aby mogły stanowić inspirację także dla innych.

Wyróżniony przez kapitułę dr inż. Mariusz Kłos jest związany z Instytutem Elektroenergetyki, Zakładem Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej, w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Jest autorem licznych opracowań, analiz, opinii eksperckich oraz publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bierze czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych i prac problemowych zlecanych przez podmioty krajowego przemysłu, w szczególności krajowego sektora energetycznego.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy dziesięciu podmiotów: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

O przyznaniu nagrody zadecydowała kapituła konkursu, w skład której weszły autorytety z dziedziny elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, oświetlenia, działalności gospodarczej, nauki, prawa, finansów, polityki gospodarczej oraz publicystyki techniczno-gospodarczej.

Źródło: BPiI PW, osobowoscroku.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI