Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka

Nauka

Wystartowała druga edycja konkursów Centrów Badawczych POB

Centra Badawcze POB rozpoczęły nabór do drugiej edycji konkursów na granty badawcze. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r. Konkursy realizowane są w ramach projektu „Uczelnia Badawcza”.

Generator wiatrowy dla mikroinstalacji OZE

Naukowcy z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej opracowali prototyp generatora wiatrowego dla firmy OPENPOWER Sp. z o.o.

Szkolenie dla naukowców dotyczące grantów ERC

Do 3 listopada 2020 r. można rejestrować się na bezpłatne szkolenie dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które poprowadzi agencja Enspire Science.

PhotonHub Europe pomoże we wdrażaniu technologii fotonicznych w przemyśle europejskim

PhotonHub Europe, nowe ogólnoeuropejskie centrum innowacji cyfrowych w dziedzinie fotoniki, którego jednym z partnerów jest Politechnika Warszawska, otrzymało 19 mln euro dofinansowania z unijnego programu Horyzont 2020. Centrum będzie wspierało rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Warszawskie Kolokwium Czasoprzestrzenne

W październiku 2020 r. rozpoczęło się „Warszawskie Kolokwium Czasoprzestrzenne 2020/2021” - cykl międzynarodowych spotkań online światowej klasy filozofów i fizyków, organizowanych przez Grupę Filozofii Fizyki działającą przy Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (ICFO) Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Przewodniczący rad naukowych dyscyplin Politechniki Warszawskiej

W dniach 8-9 października 2020 r., w formie zdalnej, odbyły się wybory kandydatów na przewodniczących rad naukowych dyscyplin Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024. 14 października 2020 r. Senat PW podjął uchwały w sprawie wyboru przewodniczących.

Naukowcy z PW pomogli zbadać najstarszy dwukorzeniowy ząb prassaka

Polscy badacze wraz z prof. Nielsem Bonde z Danii opisali szczątki najstarszego na świecie prassaka, którego znaleźli na Grenlandii, w skałach sprzed 215 milionów lat. Choć jest to tylko żuchwa z dwoma zębami, to ząb trzonowy jest pierwszym na świecie zębem z dwoma korzeniami.

Nagroda Nobla 2020: Znamy nazwiska laureatów

Za nami Tydzień Noblowski. Od 5 do 12 października br. ogłaszane były kolejne nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.  

„Kosmos Pitagorasa” dla prof. Marka Budzyńskiego z PW

12 października 2020 r. prof. Marek Budzyński z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej otrzyma „Kosmos Pitagorasa”, wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Uroczystość odbędzie się w Sali Senatu w Gmachu Głównym o godz. 16.15. Laureat wygłosi odczyt pt. „Przekształcanie przestrzeni dla potrzeb życia”.

System pozyskiwania informacji od pracowników - ankieta

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym systemu pozyskiwania informacji od pracowników.

Naukowcy z PW laureatami programu LIDER XI

Ośmioro badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w jedenastej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. Bohdan Macukow ponownie na czele Label Committee ENAEE

Prof. Bohdan Macukow z Wydziału MiNI PW, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, został ponownie wybrany przewodniczącym Label Committee w European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2022 r.

Skaner 3D i usprawnienie procesu zakupu odzieży - ankieta

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej nowej usługi, która ma na celu usprawnienie procesu zakupu odzieży. 

IV edycja doktoratów wdrożeniowych

Do tegorocznej, czwartej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowały się 84 uczelnie i instytuty z 629 kandydatami. W ich gronie znalazła się Politechnika Warszawska.

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Agnieszka Siemion i dr inż. Karol Kakarenko z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej otrzymali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec Przyszłości”.

Naukowiec Przyszłości

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za projekt „Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i azotków tytanu - faz MXenes”.

Prof. Mariusz Malinowski laureatem IEEE-IES Anthony J. Hornfeck Service Awards

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym PW otrzymał nagrodę IEEE Industrial Electronics Society (IES) Anthony J. Hornfeck Service Awards. Doceniono wybitne zasługi naukowca w działalności na rzecz IEEE IES.

PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2020

Znane są wyniki  Shanghai Global Ranking of Academic Subjects - rankingu najlepszych na świecie uczelni w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w siedmiu z nich, z czego w pięciu na pierwszym miejscu w Polsce.

Granty dla Wydziału MiNI PW

Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni z Wydziału MiNI PW uzyskał finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na realizację inwestycji „System sztucznej inteligencji do interpretacji sekwencji DNA genomu ludzkiego”. To nie jedyne środki, które trafią do Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej Wydziału MiNI PW.

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-1

Ogłoszony w połowie kwietnia konkurs na granty badawcze FOTECH-1 organizowany przez PW w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne został rozstrzygnięty. Do finansowania zostało skierowanych 15 projektów.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI