Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka

Nauka

Bateria - co o niej wiemy?

Paluszki, owalne, prostokątne, cynkowo-węglowe, alkaliczne - kształtów i rodzajów baterii jest wiele. Używamy ich każdego dnia, towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku. Jak działa bateria, kiedy została wynaleziona i czy można ją wykonać z cytryny?

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych

9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Prof. Jan Słyk i prof. Andrzej Garbacz z wyróżnieniami Builder Awards - „Osobowość Branży 2020”

Prof. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów, oraz prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, otrzymali wyróżnienia „Osobowość Branży 2020”, przyznawane przez miesięcznik „Builder” w ramach nagród Builder Awards.

Kandydaci do Rady Młodych Naukowców poszukiwani

Do 22 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Jej głównym zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce. Wyboru członków Rady dokona Minister Edukacji i Nauki.

Naukowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej z podwójnym doktoratem

Dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej obronił prestiżowy podwójny doktorat. Stopień doktora uzyskał w Politechnice Warszawskiej oraz w belgijskim L'Université De Liège, z którym PW współpracuje w ramach umowy dwustronnej od 20 lat.

Społeczna odpowiedzialność nauki - raport

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW opracował raport pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów w województwie mazowieckim”.

Wysokowytrzymały tytan do zastosowań w implantologii

Dr inż. Sylwia Przybysz, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, wraz z zespołem złożonym z  naukowców z Instytutu Metalurgii i  Inżynierii Materiałowej PAN oraz Akademii Górniczo Hutniczej z  Krakowa pracuje nad opracowaniem nowoczesnej technologii wytwarzania nanokrystalicznego tytanu.

Badania reputacyjne na potrzeby rankingów uczelni

Na potrzeby Times Higher Education World University Rankings 2022, jednego z wiodących międzynarodowych rankingów uczelni, realizowane jest obecnie badanie reputacyjne „Academic Reputation Survey 2021”.

Opracowanie nano-szczepionki opartej o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 kowalencyjnie związane na nanocząstkach

Zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz immunologów pracuje nad nano-szczepionką opartą o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 kowalencyjnie związanych z biodegradowalnymi nanocząstkami tlenku żelaza. 

Naukowiec z PW opracowuje technologię wytwarzania nowoczesnych materiałów do rekonstrukcji kości

W ramach projektu „BIOEXPLO” zespół naukowców pod kierunkiem dr. inż. Michała Gloca z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW opracowuje technologię wytwarzania nowatorskich materiałów do zastosowań w implantach kostnych.

Prestiżowe nagrody SPIE dla profesorów z Wydziału Mechatroniki PW

Prof. Krzysztof Patorski oraz prof. Małgorzata Kujawińska z Zakładu Inżynierii Fotonicznej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW zostali laureatami prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez SPIE - The International Society for Optical Engineering.

Naukowcy z PW wyróżnieni za rozwijanie umiejętności cyfrowych w Polsce

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło „Listę 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku 2020”. Wśród nich znaleźli się dr inż. Kamil Sitarski oraz dr hab. Andrzej Wodecki, obaj z Wydziału Zarządzania PW.

Politechnika Warszawska nominowana do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „Nauka - uczelnie”. Lista laureatów zostanie ogłoszona 18 grudnia 2020 r.

Terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych

Zespół złożony z naukowców z PW i Centrum Nauk Fizycznych i Technologii w Wilnie pracuje pod kierownictwem dr Agnieszki Siemion z Wydziału Fizyki nad wykorzystaniem promieniowania terahercowego do zobrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych przez nowotwór. Badanie realizowane jest w ramach konkursu na granty badawcze FOTECH-1.

Cyfryzacja coraz ważniejsza dla polskich przedsiębiorców

Wśród polskich przedsiębiorców sektora MŚP wzrosła świadomość korzyści, jakie daje cyfryzacja - to wnioski z badania „Smart Industry Polska 2020” przeprowadzonego przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Badanie satysfakcji pracowników Politechniki Warszawskiej

W ramach projektu „Uczelnia Badawcza” realizowane jest badanie satysfakcji pracowników PW, mające na celu diagnozę współpracy między pracownikami naukowymi i administracyjnymi. 

Od zawsze widziałam swoją przyszłość w nauce

O swojej pracy badawczej, licznych sukcesach, a także technologiach przyszłości mówi dr inż. Sandra Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki PW, laureatka m.in. nagrody promocyjnej w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Prof. Andrzej Jajszczyk został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), zajmującej się przyznawaniem grantów na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki.

Podziękowania od Ministerstwa Zdrowia dla naukowców z PW

Zespół roboczy ds. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, którego członkami są m.in. naukowcy z PW, otrzymał podziękowania od Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, za profesjonalne wykonanie „Analizy potencjalnego związku między zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM10 a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19 w Polsce”.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI