Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka

Nauka

Elastyczne supercienkie tranzystory

Szwajcarscy badacze opracowali elementy elektroniczne tak elastyczne, że będą one mogły być instalowane nawet w ludzkim oku. 

Lotnicza archeologia

Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego umożliwiło naukowcom odkrycie ponad 1000 zabytkowych mielerzy na pograniczu woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego. W pracach bierze udział zespół naukowców z PW.

Nowy wykaz czasopism

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie internetowej nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawaną za zamieszczane w nich publikację 

PW laureatem Kryształowej Brukselki 2013

Politechnika Warszawska otrzymała nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii „jednostki badawcze”. 

Warszawa może rywalizować z Berlinem

Rozmowa z prof. nzw. dr. hab. inż. Eugeniuszem Sobczakiem z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, autorem rankingu „JST Zrównoważonego Rozwoju”, który od 10 lat prezentuje najdynamiczniej rozwijające się gminy w Polsce. 

Czy sztuczny mózg odpowie na najważniejsze pytania?

Wywiad z dr. hab. inż. Piotrem Bogorodzkim, pracownikiem Instytutu Radioelektroniki. Kierowany przez niego zespół z Politechniki Warszawskiej uczestniczy we flagowym projekcie badawczym programu Nowe Technologie i Technologie Przyszłości (FET), finansowanym przez Komisję Europejską. 

Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał tegoroczne nagrody nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt osiągnięć w okresie zatrudnienia w PW ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich lat.

Astronomiczna konferencja w PW

Politechnika Warszawska oraz Centrum Nauki Kopernik byli gospodarzami międzynarodowej konferencji naukowej Communicating Astronomy with the Public 2013 (CAP 2013).

Czy wierzyć prognozom pogody?

Rozmowa z dr. hab. inż. Lechem Łobockim z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska PW).

III Seminarium Naukowo-Przemysłowe

W Sali Senatu Politechniki Warszawskiej 4 października odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom odnawialnych źródeł energii i napędów.

E-MRS Fall Meeting 2013

EMRS Fall Meeting 2013

Politechnika Warszawska była gospodarzem międzynarodowej konferencji E-MRS Fall Meeting 2013, która odbyła się w dniach 16-20 września. Podczas tej naukowej imprezy po raz kolejny wręczono nagrodę im. Jana Czochralskiego.

Międzynarodowa konferencja nt. chemii analitycznej

EuroAnalysis

Pod koniec sierpnia w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja Euroanalysis 2013. Po raz drugi w swojej ponad trzydziestoletniej historii ten międzynarodowy kongres odbył się w Polsce.

Polsko-tajwańskie seminarium z dziedziny inżynierii materiałowej

Seminarium polsko-tajwańskie

Politechnika Warszawska gościła 12 września uczestników drugiego seminarium naukowego organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z tajwańską Radą ds. Badań Naukowych.

Polacy w kosmosie

prof. Piotr Wolański

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Piotrem Wolańskim, profesorem w Zakładzie Silników Lotniczych, ITC PW.

Edukacyjna konferencja „Pokazać-Przekazać”

Jak zainteresować uczniów nauką i jakich zmian należy dokonać w edukacji? Między innymi na takie pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Pokazać-Przekazać”, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w dniach 23-24 sierpnia.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI