Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka

Nauka

Prof. Radosław Koszewski: Bez różnorodności nie ma nauki

O korzyściach ze współpracy nauki i biznesu, potrzebie różnorodności i motywacjach, którymi ludzie kierują się w życiu mówi prof. Radosław Koszewski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, członek pierwszej Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.

Silna reprezentacja PW w komitetach naukowych PAN

W styczniu 2020 r. zakończyły się wybory członków komitetów naukowych Państwowej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Wśród nich znalazło się kilkudziesięciu przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

Oferta badawcza jednostek PW - seminarium

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza 6 lutego 2020 r., w godz. 17.00-18.30, na seminarium zatytułowane „Oferta badawcza jednostek PW - Czy jest nam potrzebna? Jak ją komunikować?”.

Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „naukowiec przyszłości”. Wyróżnienie otrzymał za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

International Festival of Warsaw - Winter Edition

Na gości zimowej edycji International Festival of Warsaw, który odbył się 7 i 8 grudnia na Politechnice Warszawskiej czekało wiele atrakcji. Przez cały weekend uczestników świątecznie zaskakiwała nauka i kultura.

Prof. Tomasz Ciach z PW zasłużony w dziedzinie wynalazczości

Prof. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Best Paper Award dla prof. Michała Pióro

Prof. Michał Pióro z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Yoann Fouquet, Dritan Nace oraz Michael Poss otrzymali nagrodę Best Paper Award (2016-2018), przyznawaną przez międzynarodowe Stowarzyszenie INFORMS, za wspólnie napisany artykuł.

„Kosmos Pitagorasa” dla prof. Andrzeja Trautmana z UW

3 grudnia 2019 r. prof. Andrzej Trautman z UW otrzyma „Kosmos Pitagorasa”, wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wręczy je Dyrektor jednostki. O godz. 15.15 w Sali Senatu Gmachu Głównego PW laureat wygłosi odczyt pt. „Moja droga od fal elektromagnetycznych na PW do fal grawitacyjnych na UW”.

Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

Prof. Mariusz Malinowski prezydentem IEEE Industrial Electronics Society

Prof. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej został wybrany na stanowisko prezydenta IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES).

 

Polskie akcenty Nagrody Nobla 2019

Wyróżnienie w dziedzinie literatury to nie jedyny polski akcent przyznanych w tym roku Nagród Nobla. Historie laureatów z dziedziny chemii - Johna Goodenough'a, Stanleya Whittinghama i Akira Yoshino splotły się z losami naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Kto wymyślił tabliczkę mnożenia?

Najczęściej występuje w formie kwadratowej tablicy, podzielonej na wiersze i kolumny. Jej opanowanie jest zadaniem każdego ucznia, ale ta znajomość przydaje się później na co dzień. Kto i kiedy wymyślił tabliczkę mnożenia oraz czy na pewno trzeba ją „wkuwać” na pamięć?

(Mikro)plastik - wróg publiczny czy ofiara światowej gospodarki zasobami i odpadami?

Termin „plastik” to potoczne określenie, które obejmuje substancje chemiczne z grupy polimerów. Najnowsze badania pokazują, że zużyty plastik ląduje nie tylko na wysypiskach lub w morzach, lecz także na naszych talerzach.

Realizacja badania „Bilans kompetencji”

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW realizuje badanie „Bilans kompetencji” - w projektach „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” oraz „Preinkubacja - szybki start dla przedsiębiorczych” dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Elsevier - program publikowania otwartego

W ramach licencji krajowej 2019-2021 od 2 września 2019 r. działa program pilotażowy publikowania otwartego w czasopismach Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych.

Naukowiec z PW laureatem konkursu Lider X

Dr inż. Konrad Markowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW znalazł się w gronie laureatów dziesiątej edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PW w czołówce pod względem liczby badaczy i publikacji z zakresu sztucznej inteligencji

Politechnika Warszawska jest jedną z instytucji naukowych, w których powstało najwięcej publikacji z zakresu sztucznej inteligencji - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zgłoszenia do wykazu wydawnictw naukowych

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września 2019 r. ubiegać się o umieszczenie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sześcioro doktorantów PW wśród laureatów konkursu ETIUDA

Sześcioro doktorantów Politechniki Warszawskiej znalazło się w gronie laureatów siódmej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dziekan Wydziału Zarządzania PW w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa

31 lipca 2019 r. podpisano porozumienie w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Wśród jego sygnatariuszy jest Politechnika Warszawska, którą reprezentuje dr hab. inż. Janusz Zawiła - Niedźwiecki, prof uczelni, Dziekan Wydziału Zarządzania.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI