Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Nagroda „Wykład im. Marka Siudaka” wręczona

Nagroda „Wykład im. Marka Siudaka” wręczona

Tegorocznym laureatem nagrody „Wykład im. Marka Siudaka” został dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej - tej samej uczelni, której absolwentem był patron wyróżnienia.

13 maja 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej zgromadzili się pracownicy naukowi wielu jednostek Uczelni, a także goście zainteresowani dokonaniami naukowymi dr. Przemysława Szufla, adiunkta w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczył on zaszczytu wygłoszenia rezultatu swoich prac przed światowej klasy profesorami. Wykład pt. „Wspomaganie decyzji w złożonych systemach gospodarczych - podejście symulacyjne” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, kładąc grunt pod owocną dyskusję.

Wykład poprzedziło wspomnienie patrona nagrody - dr. Marka Siudaka. Sylwetkę dawnego dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW przedstawił dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW. Uroczystość zakończyło wręczenie laureatowi pamiątkowego dyplomu przez Prorektora ds. Studenckich PW dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW.

Dziedzictwo Marka Siudaka pielęgnowane jest przez takich młodych i zdolnych naukowców jak dr Przemysław Szufel czy dr Dariusz Siudak - laureat pierwszej edycji.

Źródło i zdjęcia: Łukasz Pojezierski/Wydział Zarządzania PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW