Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Do 15 czerwca 2021 r. można składać wnioski w konkursie na granty dydaktyczne w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Maksymalna wysokość grantu to 100 tys. zł.

Celem konkursu na granty dydaktyczne jest m.in. zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia, tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich.

Finansowanie w ramach grantu może obejmować:

  • przeprowadzenie zajęć, które wnoszą nową jakość w obszarze metodycznym i narzędziowym;
  • przeprowadzenie zajęć o charakterze interdyscyplinarnym w formule międzywydziałowej lub międzyuczelnianej;
  • wprowadzenie innowacyjnych technik kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej i rozwiązywania problemów projektowych;
  • opracowanie nowego programu kształcenia opartego na wykorzystaniu innowacyjnych technik kształcenia, który wpisuje się w strategię podniesienia jakości na studiach II stopnia.

Budżet konkursu wynosi 1 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin i wnioski dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB, Centrum Studiów Zaawansowanych PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI