Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Funkcjonowanie PW w semestrze zimowym 2021/2022

Funkcjonowanie PW w semestrze zimowym 2021/2022

Ukazał się komunikat Rektora na temat kształcenia i pracy w najbliższym semestrze. Przewidujemy, że kształcenie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, natomiast pracownicy powracają do standardowego trybu pracy.

Komunikat informuje się o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym:

1) w Politechnice Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kształcenie na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, tj. zdalne zajęcia będą prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych; stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego;

2) wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej powracają do standardowego trybu pracy. Wprowadzenie zdalnego trybu pracy dla pracownika możliwe jest w szczególnych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim wniosku kierowników jednostek odpowiednio do prorektora ds. ogólnych, kanclerza lub kwestora.

Informacje dotyczące nowego roku akademickiego są zawarte w komunikacie Rektora nr 2/2021

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI